Vyhledávání 27862 dokumentů

Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
10/1988 Sb. 
Datum vyhlášení
21. dubna 1988 
Datum účinnosti
1. července 1988 
Klíčová slova
Dokumentace projektová a rozpočtová - Inspekce - Báňské úřady - Těžba nerostů - Geologie - Výbušniny a hořlaviny  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
104/1991 Sb. 
Datum vyhlášení
30. prosince 1991 
Datum účinnosti
1. ledna 1992 
Klíčová slova
Zdravotnictví - léčebně preventivní péče - Nemocenské pojištění - Informační systémy - Financování - Zdravotnictví všeobecně  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
51/1991 Sb. 
Datum vyhlášení
15. července 1991 
Datum účinnosti
15. července 1991 
Klíčová slova
Inspekce - Životní prostředí - Lesy - lesní hospodářství  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
83/1990 Sb. 
Datum vyhlášení
17. prosince 1990 
Datum účinnosti
1. února 1991 
Klíčová slova
Měrová služba  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
73/2000 Sb. 
Datum vyhlášení
9. srpna 2000 
Datum účinnosti
9. srpna 2000 
Klíčová slova
Státní svátky, svátky, významné dny - Pracovní doba (doba služby)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
4/1992 Sb. 
Datum vyhlášení
16. ledna 1992 
Datum účinnosti
16. ledna 1992 
Klíčová slova
Správní řízení - Životní prostředí - Daně - Pokuty - Fondy státní - Mezinárodní smluvní dokumenty v oblasti životního prostředí  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
58/1992 Sb. 
Datum vyhlášení
15. června 1992 
Datum účinnosti
1. července 1992 
Klíčová slova
Pracovní poměr - Občanské právo procesní - Soudy - soudci - Způsobilost pro některá povolání - Policie - Vězeňství  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
58/1992 Sb. 
Datum vyhlášení
15. června 1992 
Datum účinnosti
1. července 1992 
Klíčová slova
Nemocenské pojištění - Zdravotnictví všeobecně  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
14/1994 Sb. 
Datum vyhlášení
21. března 1994 
Datum účinnosti
21. března 1994 
Klíčová slova
Občanské právo - hmotné - Správní řízení - Pojištění - Kontrola - Konkurzy - Akciové a jiné obchodní společnosti - Penále - Daně - Živnostenské podnikání - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Obchodní právo - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Fondy - nadace - Sociální zabezpečení - Cenné papíry - Pokuty - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
62/1994 Sb. 
Datum vyhlášení
7. listopadu 1994 
Datum účinnosti
1. ledna 1995 
Klíčová slova
Správní řízení - Přestupky - Živnostenské podnikání - Soudy - Stavebnictví - Katastr nemovitostí, katastrální orgány - Místní samospráva - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - Armáda - obrana státu - Geodézie a kartografie - Náhrada škody - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
8/1995 Sb. 
Datum vyhlášení
14. března 1995 
Datum účinnosti
1. dubna 1995 
Klíčová slova
Obchod - vnitřní - Správní řízení - Televize - Rozhlas - Doprava - všeobecně - Kontrola - Pokuty a jiné sankce - Zdravotnictví - Tisk - Živnostenské podnikání - Mládež (mladiství) - Reklama - Tabák - Veterinární péče - Autorské právo - Zbraně a střelivo - Služby - Alkoholismus a jiné toxikomanie  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
38/1997 Sb. 
Datum vyhlášení
19. května 1997 
Datum účinnosti
1. září 1997 
Klíčová slova
Obchod - vnitřní - Celnictví - Přestupky - Kontrola - Zemědělství - Ochrana spotřebitele - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Pokuty a jiné sankce - Finanční a daňové orgány - Zdravotnictví - Obchod - zahraniční - Živnostenské podnikání - Potraviny - Živnostenské úřady - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Inspekce - Tabák - Veterinární péče - Rozpočet (státní) - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
10/2000 Sb. 
Datum vyhlášení
22. února 2000 
Datum účinnosti
1. července 2000 
Klíčová slova
Občanské právo - procesní - Správní řízení - Telekomunikace - Pojištění - Zdravotnictví - Daně - Obchodní právo - Směnky a šeky - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Pošta - Živnostenské podnikání, živnostenské úřady - Ceny - Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění a státní sociální podpory) - Trestní právo - hmotné - Pracovněprávní (služební) vztahy - Služby - Přestupky a jiné správní delikty  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
22/2000 Sb. 
Datum vyhlášení
28. března 2000 
Datum účinnosti
1. července 2000 
Klíčová slova
Doprava - námořní (viz námořní plavba) - Námořní plavba  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
32/2000 Sb. 
Datum vyhlášení
25. dubna 2000 
Datum účinnosti
1. června 2000 
Klíčová slova
Trestní právo - hmotné - Informace - Ochrana osobních údajů  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
36/2000 Sb. 
Datum vyhlášení
12. května 2000 
Datum účinnosti
1. prosince 2000 
Klíčová slova
Živnostenské podnikání, živnostenské úřady - Audiovizuální díla - Ceny - Trestní právo - hmotné - Autorské právo - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Daně - Přestupky a jiné správní delikty  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
39/2000 Sb. 
Datum vyhlášení
17. května 2000 
Datum účinnosti
1. července 2000 
Klíčová slova
Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění a státní sociální podpory) - Evidence obyvatelstva - Poplatky  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
73/2000 Sb. 
Datum vyhlášení
9. srpna 2000 
Datum účinnosti
1. ledna 2001 
Klíčová slova
Rozpočty (státní i jiné) - Kraje, krajské úřady - Obce, obecní úřady - Místní samospráva  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
21/2001 Sb. 
Datum vyhlášení
19. února 2001 
Datum účinnosti
1. července 2001 
Klíčová slova
Pojištění - Motorová vozidla - Komunikace (pozemní) - Náhrada škody  
Autor
Parlament