Vyhledávání 693 dokumentů

Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
9/2011 Sb. 
Datum vyhlášení
17. února 2011 
Datum účinnosti
4. března 2011 
Klíčová slova
Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo zemědělství - Voda, vodní hospodářství - Životní prostředí, ochrana přírody - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo životního prostředí  
Autor
Ministerstvo zemědělství 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
2/2011 Sb. 
Datum vyhlášení
11. ledna 2011 
Datum účinnosti
26. ledna 2011 
Klíčová slova
Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo zemědělství - Voda, vodní hospodářství - Životní prostředí, ochrana přírody - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo životního prostředí  
Autor
Ministerstvo zemědělství 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
65/2004 Sb. 
Datum vyhlášení
23. dubna 2004 
Datum účinnosti
23. dubna 2004 
Klíčová slova
Zemědělství - Ryby, rybářství, rybolov  
Autor
Ministerstvo zemědělství 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
37/2011 Sb. 
Datum vyhlášení
15. dubna 2011 
Datum účinnosti
15. května 2011 
Klíčová slova
Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo zemědělství - Voda, vodní hospodářství - Kontrola - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo životního prostředí - Evropská unie  
Autor
Ministerstvo zemědělství 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
120/2014 Sb. 
Datum vyhlášení
18. prosince 2014 
Datum účinnosti
1. ledna 2015 
Klíčová slova
Nemovitosti - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo zemědělství - Půda, pozemky, území, pozemkové úřady - Zemědělství - Daně - Katastr nemovitostí, katastrální orgány - Ceny, oceňování  
Autor
Ministerstvo financí 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
49/1997 Sb. 
Datum vyhlášení
30. června 1997 
Datum účinnosti
1. července 1997 
Klíčová slova
Metrologie, normalizace a typizace, zkušebnictví - Líh - Zemědělství  
Autor
Ministerstvo zemědělství 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
32/2003 Sb. 
Datum vyhlášení
27. března 2003 
Datum účinnosti
1. května 2004 
Klíčová slova
Zemědělství - Cukr - Potraviny  
Autor
Ministerstvo zemědělství 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
161/2001 Sb. 
Datum vyhlášení
11. prosince 2001 
Datum účinnosti
1. ledna 2002 
Klíčová slova
Kanalizace - Voda, vodní hospodářství - Zemědělství - Odpady  
Autor
Ministerstvo zemědělství 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
110/1997 
Datum vyhlášení
31. prosince 1997 
Datum účinnosti
31. prosince 1997 
Klíčová slova
Zemědělství - Potraviny  
Autor
Ministerstvo zemědělství 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
59/2003 Sb. 
Datum vyhlášení
3. června 2003 
Datum účinnosti
1. května 2004 
Klíčová slova
Potraviny  
Autor
Ministerstvo zemědělství 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
33/1996 Sb. 
Datum vyhlášení
29. dubna 1996 
Datum účinnosti
29. dubna 1996 
Klíčová slova
Životní prostředí - ochrana přírody - Lesy - lesní hospodářství  
Autor
Ministerstvo zemědělství 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
85/2002 Sb. 
Datum vyhlášení
29. května 2002 
Datum účinnosti
1. června 2002 
Klíčová slova
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Zemědělství  
Autor
Ministerstvo zemědělství 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
27/2010 Sb. 
Datum vyhlášení
26. března 2010 
Datum účinnosti
1. července 2010 
Klíčová slova
Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo zemědělství - Rostlinolékařská péče - Půda, pozemky, území, pozemkové úřady - Zemědělství - Brambory  
Autor
Ministerstvo zemědělství 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
110/2008 Sb. 
Datum vyhlášení
12. září 2008 
Datum účinnosti
12. září 2008 
Klíčová slova
Zemědělství - Zdravotnictví - Životní prostředí, ochrana přírody - Odpady  
Autor
Ministerstvo zdravotnictví 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
146/2006 Sb. 
Datum vyhlášení
19. září 2006 
Datum účinnosti
1. října 2006 
Klíčová slova
Zemědělství - Ochrana práv k odrůdám - Osivo a sadba  
Autor
Ministerstvo zemědělství 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
119/2012 Sb. 
Datum vyhlášení
3. října 2012 
Datum účinnosti
1. listopadu 2012 
Klíčová slova
Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo zemědělství - Rostlinolékařská péče - Ochrana zvířat - Zemědělství - Včelstva - Životní prostředí, ochrana přírody  
Autor
Ministerstvo zemědělství 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
152/2003 Sb. 
Datum vyhlášení
29. prosince 2003 
Datum účinnosti
1. ledna 2004 
Klíčová slova
Rostlinolékařská péče - Zemědělství  
Autor
Ministerstvo zemědělství 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
149/2013 Sb. 
Datum vyhlášení
29. listopadu 2013 
Datum účinnosti
1. ledna 2014 
Klíčová slova
Hnojiva - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo zemědělství - Zemědělství - Evropská unie  
Autor
Ministerstvo zemědělství