Vyhledávání 109 dokumentů

Druh | status
Nařízení vlády  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
111/2007 Sb. 
Datum vyhlášení
28. prosince 2007 
Datum účinnosti
1. ledna 2008 
Klíčová slova
Pracovněprávní (služební) vztahy - Zdravotnictví - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (službě)  
Autor
Vláda ČR 
Druh | status
Nařízení vlády  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
76/1995 Sb. 
Datum vyhlášení
15. prosince 1995 
Datum účinnosti
1. ledna 1996 
Klíčová slova
Sociální zabezpečení (včetně důchodové pojištění a státní sociální podpory) - Zdravotnictví  
Autor
Vláda ČR 
Druh | status
Nařízení vlády  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
67/2010 Sb. 
Datum vyhlášení
18. června 2010 
Datum účinnosti
1. ledna 2011 
Klíčová slova
Inspekce - Báňské úřady - Pracovněprávní (služební) vztahy - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbory - Zdravotnictví - Policie - Pojištění, pojišťovnictví - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (službě)  
Autor
Vláda ČR 
Druh | status
Nařízení vlády  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
97/2011 Sb. 
Datum vyhlášení
23. září 2011 
Datum účinnosti
1. listopadu 2011 
Klíčová slova
Zdravotnictví - Hluk a vibrace - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo zdravotnictví - Ochrana osobních údajů - Evropská unie  
Autor
Vláda ČR 
Druh | status
Nařízení vlády  |  nový - aktualizovaný - platný - účinný
Částka
113/2015 Sb. 
Datum vyhlášení
26. října 2015 
Datum účinnosti
26. října 2015 
Klíčová slova
Vláda české republiky - Pracovněprávní (služební) vztahy - Nemoci z povolání - Zdravotnictví - Náhrada škody, náhrada škody v souvislosti s výkonem práce (služby) - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo zdravotnictví  
Autor
Vláda ČR 
Druh | status
Nařízení vlády  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
177/2013 Sb. 
Datum vyhlášení
31. prosince 2013 
Datum účinnosti
1. ledna 2014 
Klíčová slova
Zdravotnictví - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo zdravotnictví - Prekursory drog - Evropská unie  
Autor
Vláda ČR 
Druh | status
Nařízení vlády  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
178/2013 Sb. 
Datum vyhlášení
31. prosince 2013 
Datum účinnosti
1. ledna 2014 
Klíčová slova
Zdravotnictví - Jedy, látky škodlivé zdraví, nebezpečné látky, omamné látky a návykové látky, psychotropní látky, chemické látky a přípravky - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo zdravotnictví  
Autor
Vláda ČR 
Druh | status
Nařízení vlády  |  nový - platný - účinný
Částka
50/2017 Sb. 
Datum vyhlášení
12. května 2017 
Datum účinnosti
1. ledna 2018 
Klíčová slova
Vláda české republiky - Zdravotnictví - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo zdravotnictví - Pojištění, pojišťovnictví  
Autor
Vláda ČR 
Druh | status
Nařízení vlády  |  nový - platný - účinný
Částka
120/2015 Sb. 
Datum vyhlášení
3. listopadu 2015 
Datum účinnosti
18. listopadu 2015 
Klíčová slova
Vláda české republiky - Metrologie, normalizace a typizace, zkušebnictví - Pracovněprávní (služební) vztahy - Informace, informatika, informační systémy - Zdravotnictví - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo zdravotnictví - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (službě) - Evropská unie  
Autor
Vláda ČR 
Druh | status
Nařízení vlády  |  nový - platný - účinný
Částka
62/2015 Sb. 
Datum vyhlášení
25. června 2015 
Datum účinnosti
1. července 2015 
Klíčová slova
Vláda české republiky - Minerální vody - Zdravotnictví - Poplatky - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo zdravotnictví  
Autor
Vláda ČR 
Druh | status
Nařízení vlády  |  nový - platný - účinný
Částka
49/2017 Sb. 
Datum vyhlášení
5. května 2017 
Datum účinnosti
1. června 2017 
Klíčová slova
Vláda české republiky - Zdravotnictví - Lázně, lázeňská léčebně rehabilitační péče - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo zdravotnictví  
Autor
Vláda ČR 
Druh | status
Nařízení vlády  |  nový - platný - účinný
Částka
34/2016 Sb. 
Datum vyhlášení
23. března 2016 
Datum účinnosti
1. dubna 2016 
Klíčová slova
Vláda české republiky - Zdravotnictví - Lázně, lázeňská léčebně rehabilitační péče - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo zdravotnictví  
Autor
Vláda ČR 
Druh | status
Nařízení vlády  |  nový - platný - účinný
Částka
27/2015 Sb. 
Datum vyhlášení
31. března 2015 
Datum účinnosti
1. dubna 2015 
Klíčová slova
Vláda české republiky - Metrologie, normalizace a typizace, zkušebnictví - Zdravotnické prostředky - Zdravotnictví - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo zdravotnictví - Evropská unie  
Autor
Vláda ČR 
Druh | status
Nařízení vlády  |  nový - platný - účinný
Částka
27/2015 Sb. 
Datum vyhlášení
31. března 2015 
Datum účinnosti
1. dubna 2015 
Klíčová slova
Vláda české republiky - Metrologie, normalizace a typizace, zkušebnictví - Zdravotnické prostředky - Zdravotnictví - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo zdravotnictví - Evropská unie  
Autor
Vláda ČR 
Druh | status
Nařízení vlády  |  nový - platný - účinný
Částka
27/2015 Sb. 
Datum vyhlášení
31. března 2015 
Datum účinnosti
1. dubna 2015 
Klíčová slova
Vláda české republiky - Metrologie, normalizace a typizace, zkušebnictví - Zdravotnické prostředky - Zdravotnictví - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo zdravotnictví - Evropská unie  
Autor
Vláda ČR 
Druh | status
Nařízení vlády  |  platný - účinný
Částka
45/2014 Sb. 
Datum vyhlášení
13. června 2014 
Datum účinnosti
28. června 2014 
Klíčová slova
Celnictví - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Zdravotnictví - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo zdravotnictví  
Autor
Vláda ČR 
Druh | status
Nařízení vlády  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
95/2000 Sb. 
Datum vyhlášení
13. října 2000 
Datum účinnosti
13. října 2000 
Klíčová slova
Metrologie, normalizace a typizace, zkušebnictví - Výtahy - Energetika - Strojní zařízení - Zdravotnictví - Tlaková zařízení, tlakové nádoby - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - všeobecně - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (službě) - Plyn, plynárenství - Požární ochrana  
Autor
Vláda ČR 
Druh | status
Nařízení vlády  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
56/2009 Sb. 
Datum vyhlášení
26. června 2009 
Datum účinnosti
1. července 2009 
Klíčová slova
Zdravotnictví - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Vláda ČR 
Druh | status
Nařízení vlády  |  platný - účinný
Částka
55/2012 Sb. 
Datum vyhlášení
22. května 2012 
Datum účinnosti
1. ledna 2013 
Klíčová slova
Krizové stavy, krizové řízení - Služby - Zdravotnictví - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo zdravotnictví  
Autor
Vláda ČR 
Druh | status
Nařízení vlády  |  platný - účinný
Částka
110/2012 Sb. 
Datum vyhlášení
24. září 2012 
Datum účinnosti
1. ledna 2013 
Klíčová slova
Služby - Zdravotnictví - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo zdravotnictví  
Autor
Vláda ČR