Vyhledávání 106 dokumentů

Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - účinný
Částka
39/1998 Sb. 
Datum vyhlášení
 
Datum účinnosti
1. července 1998, 1. ledna 1999, 31. prosince 2001 
Klíčová slova
Jednací řády - Správní řízení - Školy - Konkurzy - Zemědělství - Vědecko-technický rozvoj - Politické strany a politická hnutí - Zpravodajské služby - Poplatky - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Cestovní, stěhovací a jiné výdaje - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Prezident republiky - Autorské právo - Pracovněprávní (služební) vztahy - Cenné papíry - Státní symboly - Policie - Rozpočet (státní) - Sociálně ekonomické informace, účetnictví - Přestupky - Církve - náboženské společnosti - Volby - Pokuty a jiné sankce - Cizinci - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy - Zdravotnictví - Daně - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Fondy - nadace - Obecně prospěšné společnosti - Obchodní rejstřík - Armáda - obrana státu - Služby - Lesy - lesní hospodářství - Financování - Obce, obecní úřady - Kárná odpovědnost  
Autor
Parlament 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
37/1997 Sb. 
Datum vyhlášení
14. května 1997 
Datum účinnosti
14. května 1997 
Klíčová slova
Letectví civilní - Školy - Pojištění - Životní prostředí - ochrana přírody - Kontrola - Vodní hospodářství - Zemědělství - Zdravotnictví - Živnostenské podnikání - Stavebnictví - Doprava - letecká - Katastr nemovitostí, katastrální orgány - Poplatky - Tělovýchova a sport - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Reklama - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Obchodní rejstřík - Armáda - obrana státu - Lesy - lesní hospodářství - Obce, obecní úřady - Náhrada škody - Požární ochrana - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Ministerstvo dopravy a spojů 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
76/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
12. října 1999 
Datum účinnosti
1. prosince 1999 
Klíčová slova
Školy - Životní prostředí - ochrana přírody - Civilní ochrana - Politické strany a politická hnutí - Soudy - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Nejvyšší kontrolní úřad - Tělovýchova a sport - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Inspekce - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Prezident republiky - Pracovněprávní (služební) vztahy - Motorová vozidla - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zdravotnictví - Náhrada škody - Občanské právo - Okresní a obvodní úřady - Státní území - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo vnitra - Vědečtí a umělečtí pracovníci - Církve - náboženské společnosti - Zdravotnictví - Řidiči - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo dopravy a spojů - Místní samospráva - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo obrany - Ochrana veřejného pořádku - Zbraně a střelivo - Armáda - obrana státu - Vláda - Obce, obecní úřady - Požární ochrana - Způsobilost pro některá povolání (činnosti) - Živelní pohromy  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
76/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
12. října 1999 
Datum účinnosti
1. prosince 1999 
Klíčová slova
Parlament - Životní prostředí - ochrana přírody - Zemědělství - Civilní ochrana - Soudy - Diplomatické osoby - Sociální zabezpečení (včetně důchodového po- jištění a státní sociální podpory) - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Nejvyšší kontrolní úřad - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Pošta - Cestovní, stěhovací a jiné výdaje - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Úřady práce - Pracovněprávní (služební) vztahy - Policie - Okresní a obvodní úřady - Rozpočtové a příspěvkové organizace - Státní území - Byty - Církve - náboženské společnosti - Kontrola - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Pokuty a jiné sankce - Cizinci - Zdravotnictví - Komunikace (pozemní) - Místní samospráva - Senát - Vězeňská služba České republiky - Sdružení občanů - Armáda - obrana státu - Informace - Odpady - Správní řízení - Školy - Mláděž (mladiství) - Vodní hospodářství - Zastupitelské úřady - Zpravodajské služby - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Česká národní banka - Kultura - Prezident republiky - Náhrada škody - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo vnitra - Státní zastupitelství - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy - Katastr nemovitostí, katastrální orgány - Fondy - nadace - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo obrany - Ochrana veřejného pořádku - Lesy - lesní hospodářství - Vláda - Financování - Obce, obecní úřady - Požární ochrana  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
106/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
23. prosince 1999 
Datum účinnosti
1. ledna 2000 
Klíčová slova
Správní řízení - Školy - Mláděž (mladiství) - Evidence obyvatelstva - Finanční a daňové orgány - Zastupitelské úřady - Soudy - Zpravodajské služby - Poplatky - Jazyk, jazykové právo - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Policie - Rozpočet (státní) - Cestovní doklady - Okresní a obvodní úřady - Sociálně ekonomické informace, účetnictví - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo vnitra - Přestupky - Státní občanství - Kontrola - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Vazba - Pokuty a jiné sankce - Životní minimum - Cizinci - Zdravotnictví - Výkon trestu odnětí svobody - Azyl - Znalci a tlumočníci - Obce, obecní úřady  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
65/1995 Sb. 
Datum vyhlášení
30. října 1995 
Datum účinnosti
1. ledna 1996 
Klíčová slova
Občanské právo - procesní - Parlament - Stížnosti občanů - Politické strany a politická hnutí - Soudy - Sociálně ekonomické informace - Sociální zabezpečení (včetně důchodové pojištění a státní sociální podpory) - Prezident republiky - Státní symboly - Policie - Rozpočet (státní) - Okresní a obvodní úřady - Státní občanství - Kontrola - Volby - Vazba - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy - Zdravotnictví - Výkon trestu odnětí svobody - Kauce - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Armáda - obrana státu - Vláda - Peněžní organizace - Obce, obecní úřady - Pracovněprávní vztahy - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
111/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
30. prosince 1999 
Datum účinnosti
28. února 2000 
Klíčová slova
Parlament - Pojištění - Politické strany a politická hnutí - Soudy - Poplatky - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Prezident republiky - Pracovněprávní (služební) vztahy - Veřejný ochránce práv - Náhrada škody - Policie - Okresní a obvodní úřady - Televize - Volby - Vazba - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy - Zdravotnictví - Výkon trestu odnětí svobody - Senát - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Vězeňská služba České republiky - Naturálie - Armáda - obrana státu - Vláda - Peněžní organizace - Obce, obecní úřady - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
57/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
30. července 1999 
Datum účinnosti
28. září 1999 
Klíčová slova
Celnictví - Správní řízení - Školy - Myslivost - Životní prostředí - ochrana přírody - Finanční a daňové orgány - Obchod - zahraniční - Stavebnictví - Poplatky - Potraviny - Doprava - Obchod - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Inspekce - Pošta - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Veterinární péče - Ochrana zvířat - Náhrada škody - Policie - Rozpočet (státní) - Okresní a obvodní úřady - Televize - Přestupky - Rozhlas - Kontrola - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zemědělství - Komory - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Pokuty a jiné sankce - Zdravotnictví - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo obrany - Sdružení občanů - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo životního prostředí - Krmiva - Obce, obecní úřady - Odpady - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
79/1994 Sb. 
Datum vyhlášení
30. prosince 1994 
Datum účinnosti
1. ledna 1995 
Klíčová slova
Správní řízení - Telekomunikace - Výbušniny a hořlaviny - Živnostenské podnikání - Stavebnictví - Poplatky - Obchodní právo - Ceny - Veterinární péče - Trestní právo - Rejstřík trestů - Náhrada škody - Pokuty - Rozpočet (státní) - Kontrola - Těžba nerostů - Zdravotnictví - Komunikace (pozemní) - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Doprava - silniční a městská - Technický odborný dozor - Obchodní rejstřík - Zbraně a střelivo - Doprava - železniční - Vláda - Obce, obecní úřady - Odpady - Způsobilost pro některá povolání (činnosti) - Živelní pohromy  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
5/1997 Sb. 
Datum vyhlášení
26. února 1997 
Datum účinnosti
1. července 1997 
Klíčová slova
Občanské právo - hmotné - Celnictví - Správní řízení - Pojištění - Životní prostředí - ochrana přírody - Energetika - Konkurzy - Živnostenské podnikání - Civilní ochrana - Stavebnictví - Dokumentace projektová a rozpočtová - Inspekce - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Trestní právo - Rejstřík trestů - Náhrada škody - Policie - Rozpočet (státní) - Okresní a obvodní úřady - Sociálně ekonomické informace, účetnictví - Jaderné materiály, jaderná zařízení - Doprava - všeobecně - Kontrola - Těžba nerostů - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Pokuty a jiné sankce - Zdravotnictví - Daně - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (službě) - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Fondy - nadace - Metrologie, normalizace a typizace, zkušebnictví - Státní podniky - Obchodní rejstřík - Obce, obecní úřady - Odpady - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
111/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
30. prosince 1999 
Datum účinnosti
1. dubna 2000 
Klíčová slova
Správní řízení - Školy - Mláděž (mladiství) - Pojištění - Zastupitelské úřady - Soudy - Pěstounská péče - Sociální zabezpečení (včetně důchodového po- jištění a státní sociální podpory) - Tělovýchova a sport - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Kultura - Cestovní, stěhovací a jiné výdaje - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Úřady práce - Rodinné právo - Trestní právo - Rejstřík trestů - Náhrada škody - Policie - Rozpočet (státní) - Okresní a obvodní úřady - Sociálně ekonomické informace, účetnictví - Alkoholismus a jiné toxikomanie - Přestupky - Státní občanství - Církve - náboženské společnosti - Kontrola - Vazba - Pokuty a jiné sankce - Státní zastupitelství - Cizinci - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy - Zdravotnictví - Výkon trestu odnětí svobody - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo obrany - Sdružení občanů - Azyl - Armáda - obrana státu - Obce, obecní úřady - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
58/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
3. srpna 1999 
Datum účinnosti
1. ledna 2000 
Klíčová slova
Školy - Mláděž (mladiství) - Sázky, loterie a jiné podobné hry - Zastupitelské úřady - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo spravedlnosti - Politické strany a politická hnutí - Soudy - Potraviny - Sociální zabezpečení (včetně důchodového po- jištění a státní sociální podpory) - Kultura - Cestovní, stěhovací a jiné výdaje - Jazyk, jazykové právo - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Prezident republiky - Knihovny - Pracovněprávní (služební) vztahy - Náhrada škody - Občanské právo - Trestní právo - procesní - Okresní a obvodní úřady - Alkoholismus a jiné toxikomanie - Jedy, látky škodlivé zdraví a omamné látky - Přestupky - Církve - náboženské společnosti - Kontrola - Vazba - Pokuty a jiné sankce - Státní zastupitelství - Životní minimum - Cizinci - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy - Zdravotnictví - Výkon trestu odnětí svobody - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (službě) - Vězeňská služba České republiky - Sdružení občanů - Advokacie - advokáti - Odbory - Obce, obecní úřady - Požární ochrana  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
4/1993 Sb. 
Datum vyhlášení
31. prosince 1992 
Datum účinnosti
1. ledna 1993 
Klíčová slova
Národní majetek - Pojištění - Těžba nerostů - Zemědělství - Poplatky správní - Nemocenské zabezpečení - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy - Zdravotnictví - Fondy - nadace - Báňské úřady - Sociální zabezpečení - Obce, obecní úřady - Rozpočet (státní) - Civilní obrana  
Autor
Česká národní rada 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
3/1997 Sb. 
Datum vyhlášení
21. února 1997 
Datum účinnosti
1. dubna 1997 
Klíčová slova
Celnictví - Správní řízení - Telekomunikace - Životní prostředí - ochrana přírody - Energetika - Stavebnictví - Poplatky - Ceny - Motorová vozidla - Náhrada škody - Policie - Rozpočet (státní) - Okresní a obvodní úřady - Přestupky - Kontrola - Teplo, teplá voda - Pokuty a jiné sankce - Zdravotnictví - Komunikace (pozemní) - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Reklama - Vězeňská služba České republiky - Doprava - silniční a městská - Armáda - obrana státu - Doprava - železniční - Obce, obecní úřady - Plyn, plynárenství - Požární ochrana - Živelní pohromy  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
83/1993 Sb. 
Datum vyhlášení
31. prosince 1993 
Datum účinnosti
1. ledna 1994 
Klíčová slova
Televize - Rozhlas - Školy - Parlament - Kontrola - Zemědělství - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy - Zdravotnictví - Daně - Soudy - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Fondy - nadace - Bezpečnostní informační služba - Prezident republiky - Lesy - lesní hospodářství - Vláda - Cenné papíry - Obce, obecní úřady - Rozpočet (státní) - Okresní a obvodní úřady  
Autor
Česká národní rada 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
52/1998 Sb. 
Datum vyhlášení
2. července 1998 
Datum účinnosti
1. listopadu 1998 (§ 7 1. srpna 1998) 
Klíčová slova
Celnictví - Parlament - Finanční a daňové orgány - Vědecko-technický rozvoj - Soudy - Zpravodajské služby - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Drahé kovy a drahokamy - Živnostenské podnikání, živnostenské úřady - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Prezident republiky - Trestní právo - hmotné - Pracovněprávní (služební) vztahy - Trestní právo - Rejstřík trestů - Policie - Rozpočet (státní) - Trestní právo - procesní - Státní území - Jaderné materiály, jaderná zařízení - Kontrola - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Pokuty a jiné sankce - Státní zastupitelství - Zdravotnictví - Místní samospráva - Evropská unie - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Armáda - obrana státu - Průmyslová práva - Vláda - Peněžní organizace - Měna a peněžní oběh - Obce, obecní úřady - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
95/2012 Sb. 
Datum vyhlášení
22. srpna 2012 
Datum účinnosti
1. října 2012 
Klíčová slova
Parlament - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Český statistický úřad - Zastupitelské úřady - Pojištění, pojišťovnictví - Jednací řády a stanovy - Soudní řád správní - Prezident republiky - Vyhlašování právních předpisů a opatření ústředních orgánů (Sbírka zákonů) - Přestupky a jiné správní delikty - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – všeobecně - Sociálně ekonomické informace, statistika, účetnictví - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo zahraničních věcí - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo vnitra - Televize - Rozhlas - Kontrola - Volby - Zdravotnictví - Daně - Státní volební komise - Senát - Reklama - Nálezy a sdělení Ústavního soudu, Ústavní soud - Kraje, krajské úřady - Obce, obecní úřady  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
85/2007 Sb. 
Datum vyhlášení
16. října 2007 
Datum účinnosti
1. ledna 2008 
Klíčová slova
Celnictví - Energetika - Finanční a daňové orgány - Zaměstnanost - Soudy - Poplatky - Pojištění, pojišťovnictví - Ceny - Registrované partnerství - Armáda, obrana státu - Pracovněprávní (služební) vztahy - Elektronický podpis, elektronické podatelny, elektronické komunikace, elektronické platební prostředky - Představitelé státní moci - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy, odměny, služné vojáků - Státní zastupitelství, státní zástupci - Sociálně ekonomické informace, účetnictví - Rozpočty (státní i jiné) - Veřejná správa - Národní boj za osvobození - Paliva a maziva - Nemocenské zabezpečení - Zdravotnictví - Daně - Nemovitosti - Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění a státní sociální podpory) - Hmotná nouze - Registrační pokladny - Hlavní město Praha - Kraje, krajské úřady - Obce, obecní úřady - Životní a existenční minimum - Evropský parlament - Ocenění, zásluhy - Bezpečnostní sbory - Školy, vzdělávání - Plyn, plynárenství  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
106/2002 Sb. 
Datum vyhlášení
28. června 2002 
Datum účinnosti
1. července 2002 
Klíčová slova
Národní majetek - Sdružení občanů - Zdravotnictví - Kraje, krajské úřady - Obce, obecní úřady - Tělovýchova a sport  
Autor
Parlament