Vyhledávání 199 dokumentů

Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
10/2000 Sb. 
Datum vyhlášení
22. února 2000 
Datum účinnosti
1. července 2000 
Klíčová slova
Občanské právo - procesní - Správní řízení - Telekomunikace - Pojištění - Zdravotnictví - Daně - Obchodní právo - Směnky a šeky - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Pošta - Živnostenské podnikání, živnostenské úřady - Ceny - Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění a státní sociální podpory) - Trestní právo - hmotné - Pracovněprávní (služební) vztahy - Služby - Přestupky a jiné správní delikty  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
35/2000 Sb. 
Datum vyhlášení
10. května 2000 
Datum účinnosti
1. července 2000 
Klíčová slova
Pojištění - Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění a státní sociální podpory) - Pracovněprávní (služební) vztahy - Zdravotnictví - Zaměstnanost - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy, odměny  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
16/1997 Sb. 
Datum vyhlášení
28. března 1997 
Datum účinnosti
1. dubna 1997 
Klíčová slova
Správní řízení - Parlament - Pojištění - Zemědělství - Penále - Živnostenské podnikání - Civilní služba - Soudy - Zpravodajské služby - Diplomatické osoby - Družstevní organizace - Ceny - Prezident republiky - Autorské právo - Pracovněprávní (služební) vztahy - Náhrada škody - Rozpočet (státní) - Okresní a obvodní úřady - Vědečtí a umělečtí pracovníci - Kontrola - Akciové a jiné obchodní společnosti - Komory - Vazba - Nemocenské zabezpečení - Pokuty a jiné sankce - Cizinci - Zdravotnictví - Mládež (mladiství) - Výkon trestu odnětí svobody - Místní samospráva - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Fondy - nadace - Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění a státní sociální podpory) - Obchodní rejstřík - Armáda - obrana státu - Vláda - Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr  
Autor
Parlament 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
46/1998 Sb. 
Datum vyhlášení
24. června 1998 
Datum účinnosti
1. července 1998 
Klíčová slova
Pojištění - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy - Zdravotnictví  
Autor
Ministerstvo zdravotnictví 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
37/1997 Sb. 
Datum vyhlášení
14. května 1997 
Datum účinnosti
14. května 1997 
Klíčová slova
Letectví civilní - Školy - Pojištění - Životní prostředí - ochrana přírody - Kontrola - Vodní hospodářství - Zemědělství - Zdravotnictví - Živnostenské podnikání - Stavebnictví - Doprava - letecká - Katastr nemovitostí, katastrální orgány - Poplatky - Tělovýchova a sport - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Reklama - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Obchodní rejstřík - Armáda - obrana státu - Lesy - lesní hospodářství - Obce, obecní úřady - Náhrada škody - Požární ochrana - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Ministerstvo dopravy a spojů 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
3/1997 Sb. 
Datum vyhlášení
21. února 1997 
Datum účinnosti
21. února 1997 
Klíčová slova
Celnictví - Správní řízení - Přestupky - Pojištění - Kontrola - Zdravotnictví - Komunikace (pozemní) - Zpravodajské služby - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Doprava - silniční a městská - Technický odborný dozor - Armáda - obrana státu - Doprava - železniční - Motorová vozidla - Náhrada škody - Policie - Sociálně ekonomické informace, účetnictví - Alkoholismus a jiné toxikomanie - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
106/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
23. prosince 1999 
Datum účinnosti
1. ledna 2000 
Klíčová slova
Občanské právo - procesní - Správní řízení - Školy - Mláděž (mladiství) - Pojištění - Evidence obyvatelstva - Finanční a daňové orgány - Zastupitelské úřady - Soudy - Diplomatické osoby - Poplatky - Pěstounská péče - Sociální zabezpečení (včetně důchodového po- jištění a státní sociální podpory) - Živnostenské podnikání, živnostenské úřady - Jazyk, jazykové právo - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Prezident republiky - Úřady práce - Motorová vozidla - Trestní právo - Rejstřík trestů - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zahraničních věcí - Policie - Rozpočet (státní) - Cestovní doklady - Okresní a obvodní úřady - Státní území - Alkoholismus a jiné toxikomanie - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo vnitra - Přestupky - Státní občanství - Kontrola - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Pokuty a jiné sankce - Životní minimum - Cizinci - Zdravotnictví - Daně - Výkon trestu odnětí svobody - Amnestie - Pohřebnictví - Azyl - Ochrana veřejného pořádku - Armáda - obrana státu - Vláda - Informace - Měna a peněžní oběh - Živelní pohromy  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
76/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
12. října 1999 
Datum účinnosti
1. prosince 1999 
Klíčová slova
Občanské právo - procesní - Celnictví - Školy - Pojištění - Konkurzy - Politické strany a politická hnutí - Pracovní doba (doba služby) - Soudy - Zpravodajské služby - Sociální zabezpečení (včetně důchodového po- jištění a státní sociální podpory) - Tělovýchova a sport - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Kultura - Cestovní, stěhovací a jiné výdaje - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Prezident republiky - Pracovněprávní (služební) vztahy - Motorová vozidla - Trestní právo - Rejstřík trestů - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zdravotnictví - Náhrada škody - Policie - Alkoholismus a jiné toxikomanie - Přestupky - Byty - Státní občanství - Církve - náboženské společnosti - Kontrola - Vazba - Nemocenské zabezpečení - Pokuty a jiné sankce - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy - Zdravotnictví - Devizové hospodářství - Výkon trestu odnětí svobody - Amnestie - Místní samospráva - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (službě) - Pohřebnictví - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo obrany - Sdružení občanů - Znalci a tlumočníci - Armáda - obrana státu - Odbory - Vláda - Vypořádání některých nároků a závazků státu - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
111/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
30. prosince 1999 
Datum účinnosti
28. února 2000 
Klíčová slova
Parlament - Pojištění - Politické strany a politická hnutí - Soudy - Poplatky - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Prezident republiky - Pracovněprávní (služební) vztahy - Veřejný ochránce práv - Náhrada škody - Policie - Okresní a obvodní úřady - Televize - Volby - Vazba - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy - Zdravotnictví - Výkon trestu odnětí svobody - Senát - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Vězeňská služba České republiky - Naturálie - Armáda - obrana státu - Vláda - Peněžní organizace - Obce, obecní úřady - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
103/2002 Sb. 
Datum vyhlášení
28. června 2002 
Datum účinnosti
1. září 2002 
Klíčová slova
Pojištění - Trestní právo - hmotné - Komory - Zdravotnictví - Přestupky a jiné správní delikty - Transplantace  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
5/1997 Sb. 
Datum vyhlášení
26. února 1997 
Datum účinnosti
1. července 1997 
Klíčová slova
Občanské právo - hmotné - Celnictví - Správní řízení - Pojištění - Životní prostředí - ochrana přírody - Energetika - Konkurzy - Živnostenské podnikání - Civilní ochrana - Stavebnictví - Dokumentace projektová a rozpočtová - Inspekce - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Trestní právo - Rejstřík trestů - Náhrada škody - Policie - Rozpočet (státní) - Okresní a obvodní úřady - Sociálně ekonomické informace, účetnictví - Jaderné materiály, jaderná zařízení - Doprava - všeobecně - Kontrola - Těžba nerostů - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Pokuty a jiné sankce - Zdravotnictví - Daně - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (službě) - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Fondy - nadace - Metrologie, normalizace a typizace, zkušebnictví - Státní podniky - Obchodní rejstřík - Obce, obecní úřady - Odpady - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
111/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
30. prosince 1999 
Datum účinnosti
1. dubna 2000 
Klíčová slova
Správní řízení - Školy - Mláděž (mladiství) - Pojištění - Zastupitelské úřady - Soudy - Pěstounská péče - Sociální zabezpečení (včetně důchodového po- jištění a státní sociální podpory) - Tělovýchova a sport - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Kultura - Cestovní, stěhovací a jiné výdaje - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Úřady práce - Rodinné právo - Trestní právo - Rejstřík trestů - Náhrada škody - Policie - Rozpočet (státní) - Okresní a obvodní úřady - Sociálně ekonomické informace, účetnictví - Alkoholismus a jiné toxikomanie - Přestupky - Státní občanství - Církve - náboženské společnosti - Kontrola - Vazba - Pokuty a jiné sankce - Státní zastupitelství - Cizinci - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy - Zdravotnictví - Výkon trestu odnětí svobody - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo obrany - Sdružení občanů - Azyl - Armáda - obrana státu - Obce, obecní úřady - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
4/1993 Sb. 
Datum vyhlášení
31. prosince 1992 
Datum účinnosti
1. ledna 1993 
Klíčová slova
Národní majetek - Pojištění - Těžba nerostů - Zemědělství - Poplatky správní - Nemocenské zabezpečení - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy - Zdravotnictví - Fondy - nadace - Báňské úřady - Sociální zabezpečení - Obce, obecní úřady - Rozpočet (státní) - Civilní obrana  
Autor
Česká národní rada 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
82/2002 Sb. 
Datum vyhlášení
24. května 2002 
Datum účinnosti
1. ledna 2003 
Klíčová slova
Pojištění - Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění a státní sociální podpory) - Dobrovolnická služba - Zdravotnictví - Daně - Zaměstnanost  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
74/2000 Sb. 
Datum vyhlášení
11. srpna 2000 
Datum účinnosti
1. ledna 2001 
Klíčová slova
Školy - Pojištění - Těžba nerostů - Ochrana spotřebitele - Vazba - Zdravotnictví - Životní prostředí, ochrana přírody - Havárie (havarijní prevence, havarijní plány atd.) - Chmel - Reklama - Živnostenské podnikání, živnostenské úřady - Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění a státní sociální podpory) - Pracovněprávní (služební) vztahy - Podpora při narození dítěte, peněžitá pomoc v mateřství a státní příspěvek mladým manželům - Přestupky a jiné správní delikty - Jedy, látky škodlivé zdraví a omamné látky, chemické látky a přípravky - Policie - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - všeobecně  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
112/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
30. prosince 1999 
Datum účinnosti
1. dubna 2000 
Klíčová slova
Občanské právo - procesní - Správní řízení - Parlament - Pojištění - Konkurzy - Střet zájmů - Audit, auditoři - Finanční a daňové orgány - Soudy - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Nejvyšší kontrolní úřad - Obchodní právo - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Živnostenské podnikání, živnostenské úřady - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Úvěrování - Cenné papíry - Trestní právo - Rejstřík trestů - Občanské právo - Policie - Rozpočet (státní) - Trestní právo - procesní - Sociálně ekonomické informace, účetnictví - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže - Kontrola - Nucená správa - Akciové a jiné obchodní společnosti - Pokuty a jiné sankce - Zdravotnictví - Daně - Senát - Evropská unie - Kauce - Fondy - nadace - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo financí - Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění a státní sociální podpory) - Obchodní rejstřík - Vláda - Informace - Peněžní organizace - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
65/2000 Sb. 
Datum vyhlášení
21. července 2000 
Datum účinnosti
1. ledna 2001 
Klíčová slova
Občanské právo - hmotné - Občanské právo - procesní - Národní majetek - Pojištění - Vědecko-technický rozvoj - Zdravotnictví - Zaměstnanost - Mládež (mladiství) - Katastr nemovitostí, katastrální orgány - Cestovní, stěhovací a jiné výdaje - Prezident republiky - Státní podniky - Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění a státní sociální podpory) - Pracovněprávní (služební) vztahy - Kolektivní smlouvy - Nejvyšší kontrolní úřad - Akademie věd - Fondy, nadace - Sociálně ekonomické informace, účetnictví  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
12/2004 Sb. 
Datum vyhlášení
5. února 2004 
Datum účinnosti
1. ledna 2005 
Klíčová slova
Občanské právo - hmotné - Cestovní ruch - Pojištění - Zdravotnictví - Mezinárodní právo soukromé a procesní  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
6/1993 Sb. 
Datum vyhlášení
31. prosince 1992 
Datum účinnosti
1. ledna 1993 
Klíčová slova
Obrana státu - Pojištění - Vojáci z povolání - Branná povinnost - Zdravotnictví  
Autor
Česká národní rada