Vyhledávání 190 dokumentů

Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
115/2011 Sb. 
Datum vyhlášení
14. listopadu 2011 
Datum účinnosti
1. ledna 2012 
Klíčová slova
Cizinci - Zdravotnictví - Daně - Komunikace (pozemní) - Osoby se zdravotním postižením - Poplatky - Pojištění, pojišťovnictví - Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění, důchodového spoření a státní sociální podpory) - Doprava – silniční a městská - Hmotná nouze - Znaková řeč - Životní a existenční minimum - Motorová a jiná vozidla  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
64/2006 Sb. 
Datum vyhlášení
12. května 2006 
Datum účinnosti
1. ledna 2007 
Klíčová slova
Nemocenské zabezpečení - Zdravotnictví - Pojištění, pojišťovnictví  
Autor
Parlament 
Druh | status
Nařízení vlády  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
67/2010 Sb. 
Datum vyhlášení
18. června 2010 
Datum účinnosti
1. ledna 2011 
Klíčová slova
Inspekce - Báňské úřady - Pracovněprávní (služební) vztahy - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbory - Zdravotnictví - Policie - Pojištění, pojišťovnictví - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (službě)  
Autor
Vláda ČR 
Druh | status
Vyhláška  |  nový - aktualizovaný - platný - účinný
Částka
111/2015 Sb. 
Datum vyhlášení
23. října 2015 
Datum účinnosti
1. ledna 2016 
Klíčová slova
Služby - Zdravotnictví - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo zdravotnictví - Pojištění, pojišťovnictví - Ceny, oceňování  
Autor
Ministerstvo zdravotnictví 
Druh | status
Zákonné opatření  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
134/2013 Sb. 
Datum vyhlášení
5. listopadu 2013 
Datum účinnosti
1. ledna 0014 
Klíčová slova
Celnictví - Myslivost - Finanční a daňové orgány - Zaměstnanost - Politické strany a politická hnutí - Poplatky - Pojištění, pojišťovnictví - Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění, důchodového spoření a státní sociální podpory) - Družstevní organizace - Drahé kovy a drahokamy - Lesy, lesní hospodářství - Cenné papíry - Domovní majetek - Fondy, nadace - Sociálně ekonomické informace, statistika, účetnictví - Rozpočty (státní i jiné) - Celní správa České republiky - Občanské právo – hmotné - Líh - Akciové a jiné obchodní společnosti - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Nemocenské zabezpečení - Cizinci - Zdravotnictví - Daně - Soukromé právo - Senát - Nemovitosti - Byty, bydlení, ubytování - Mezinárodní pomoc při vymáhání finančních pohledávek - Hmotná nouze - Životní a existenční minimum - Finanční správa České republiky - Motorová a jiná vozidla - Integrovaný záchranný systém - Školy, vzdělávání - Odpady - Požární ochrana  
Autor
Senát 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
105/2006 Sb. 
Datum vyhlášení
3. července 2006 
Datum účinnosti
3. července 2006 
Klíčová slova
Zdravotnictví - Penzijní pojištění, penzijní připojištění - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Česká národní banka - Pojištění, pojišťovnictví - Evropská unie  
Autor
Parlament 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
16/2008 Sb. 
Datum vyhlášení
25. února 2008 
Datum účinnosti
25. února 2008 
Klíčová slova
Veterinární péče - Zemědělství - Zdravotnictví - Pojištění, pojišťovnictví  
Autor
Ministerstvo zdravotnictví 
Druh | status
Vyhláška  |  nový - platný - účinný
Částka
137/2016 Sb. 
Datum vyhlášení
31. října 2016 
Datum účinnosti
1. ledna 2017 
Klíčová slova
Služby - Zdravotnictví - Lázně, lázeňská léčebně rehabilitační péče - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo zdravotnictví - Pojištění, pojišťovnictví - Evropská unie - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Ministerstvo zdravotnictví 
Druh | status
Vyhláška  |  nový - platný - účinný
Částka
163/2016 Sb. 
Datum vyhlášení
12. prosince 2016 
Datum účinnosti
1. ledna 2017 
Klíčová slova
Zdravotnictví - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo zdravotnictví - Pojištění, pojišťovnictví  
Autor
Ministerstvo financí 
Druh | status
Vyhláška  |  nový - platný - účinný
Částka
129/2015 Sb. 
Datum vyhlášení
23. listopadu 2015 
Datum účinnosti
1. ledna 2016 
Klíčová slova
Zdravotnictví - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo zdravotnictví - Pojištění, pojišťovnictví  
Autor
Ministerstvo zdravotnictví 
Druh | status
Vyhláška  |  nový - platný - účinný
Částka
169/2017 Sb. 
Datum vyhlášení
28. prosince 2017 
Datum účinnosti
1. ledna 2018 
Klíčová slova
Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo financí - Zdravotnictví - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo zdravotnictví - Pojištění, pojišťovnictví - Jednací řády a stanovy  
Autor
Ministerstvo financí 
Druh | status
Nařízení vlády  |  nový - platný - účinný
Částka
50/2017 Sb. 
Datum vyhlášení
12. května 2017 
Datum účinnosti
1. ledna 2018 
Klíčová slova
Vláda české republiky - Zdravotnictví - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo zdravotnictví - Pojištění, pojišťovnictví  
Autor
Vláda ČR 
Druh | status
Vyhláška  |  nový - platný - účinný
Částka
122/2017 Sb. 
Datum vyhlášení
30. října 2017 
Datum účinnosti
1. ledna 2018 
Klíčová slova
Služby - Zdravotnictví - Lázně, lázeňská léčebně rehabilitační péče - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo zdravotnictví - Pojištění, pojišťovnictví - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Ministerstvo zdravotnictví 
Druh | status
Sdělení  |  nový - platný - účinný
Částka
120/2017 Sb. 
Datum vyhlášení
24. října 2017 
Datum účinnosti
24. října 2017 
Klíčová slova
Služby - Zdravotnictví - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo zdravotnictví - Pojištění, pojišťovnictví - Ceny, oceňování  
Autor
Ministerstvo zdravotnictví 
Druh | status
Nález  |  nový - platný
Částka
84/2017 Sb. 
Datum vyhlášení
31. července 2017 
Datum účinnosti
31. prosince 2018 
Klíčová slova
Zdravotnictví - Soudy - Náhrada škody, náhrada škody v souvislosti s výkonem práce (služby), odškodnění - Pojištění, pojišťovnictví  
Autor
Ústavní soud 
Druh | status
Zákon  |  nový - platný - účinný
Částka
52/2017 Sb. 
Datum vyhlášení
22. května 2017 
Datum účinnosti
1. července 2017 
Klíčová slova
Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo zahraničních věcí - Pracovněprávní (služební) vztahy - Zahraniční služba - Zastupitelské úřady - Zdravotnictví - Státní služba - Pojištění, pojišťovnictví - Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění, důchodového spoření a státní sociální podpory) - Evropská unie  
Autor
Parlament 
Druh | status
Nález  |  nový - platný - účinný
Částka
67/2017 Sb. 
Datum vyhlášení
29. června 2017 
Datum účinnosti
29. června 2017 
Klíčová slova
Zdravotnictví - Soudy - Náhrada škody, náhrada škody v souvislosti s výkonem práce (služby), odškodnění - Pojištění, pojišťovnictví  
Autor
Ústavní soud 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
41/2008 Sb. 
Datum vyhlášení
16. dubna 2008 
Datum účinnosti
1. ledna 2009 
Klíčová slova
Občanské právo - procesní - Občanské průkazy - Zabezpečovací detence - Cizinci - Zdravotnictví - Zaměstnanost - Mládež (mladiství) - Soudy - Pojištění, pojišťovnictví - Azyl - Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění a státní sociální podpory) - Trestní právo - hmotné - Veřejný ochránce práv - Přestupky a jiné správní delikty - Církve, náboženské společnosti - Životní a existenční minimum - Transplantace - Trestní právo - procesní - Státní zastupitelství, státní zástupci - Vězeňská služba a justiční stráž České republiky  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
38/2006 Sb. 
Datum vyhlášení
3. dubna 2006 
Datum účinnosti
1. července 2006 
Klíčová slova
Občanské právo - hmotné - Občanské právo - procesní - Občanské průkazy - Evidence obyvatelstva - Nemocenské zabezpečení - Finanční a daňové orgány - Zdravotnictví - Daně - Zaměstnanost - Soudy - Poplatky - Pojištění, pojišťovnictví - Živnostenské podnikání, živnostenské úřady - Registrované partnerství - Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění a státní sociální podpory) - Trestní právo - hmotné - Pracovněprávní (služební) vztahy - Matriky - Přestupky a jiné správní delikty - Rodinné právo - Životní a existenční minimum - Trestní právo - procesní  
Autor
Parlament 
Druh | status
Sdělení  |  nový - platný - účinný
Částka
13/2016 Sb. 
Datum vyhlášení
29. ledna 2016 
Datum účinnosti
29. ledna 2016 
Klíčová slova
Zdravotnictví - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo zdravotnictví - Pojištění, pojišťovnictví - Ceny, oceňování  
Autor
Ministerstvo zdravotnictví