Vyhledávání 124 dokumentů

Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
38/1997 Sb. 
Datum vyhlášení
19. května 1997 
Datum účinnosti
1. září 1997 
Klíčová slova
Obchod - vnitřní - Celnictví - Přestupky - Kontrola - Zemědělství - Ochrana spotřebitele - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Pokuty a jiné sankce - Finanční a daňové orgány - Zdravotnictví - Obchod - zahraniční - Živnostenské podnikání - Potraviny - Živnostenské úřady - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Inspekce - Tabák - Veterinární péče - Rozpočet (státní) - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
82/2004 Sb. 
Datum vyhlášení
30. dubna 2004 
Datum účinnosti
1. května 2004 
Klíčová slova
Kontrola - Zdravotnictví - Teplo, teplá voda, teplárenství - Potraviny - Voda, vodní hospoářství  
Autor
Ministerstvo zdravotnictví 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
17/2004 Sb. 
Datum vyhlášení
13. února 2004 
Datum účinnosti
15. února 2004 
Klíčová slova
Zdravotnictví - Potraviny  
Autor
Ministerstvo zdravotnictví 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
57/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
30. července 1999 
Datum účinnosti
28. září 1999 
Klíčová slova
Celnictví - Správní řízení - Školy - Myslivost - Životní prostředí - ochrana přírody - Finanční a daňové orgány - Obchod - zahraniční - Stavebnictví - Poplatky - Potraviny - Doprava - Obchod - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Inspekce - Pošta - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Veterinární péče - Ochrana zvířat - Náhrada škody - Policie - Rozpočet (státní) - Okresní a obvodní úřady - Televize - Přestupky - Rozhlas - Kontrola - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zemědělství - Komory - Vývoz, dovoz, průvoz zboží - Pokuty a jiné sankce - Zdravotnictví - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo obrany - Sdružení občanů - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo životního prostředí - Krmiva - Obce, obecní úřady - Odpady - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Vyhláška  |  nový - platný - účinný
Částka
109/2016 Sb. 
Datum vyhlášení
5. září 2016 
Datum účinnosti
20. září 2016 
Klíčová slova
Zdravotnictví - Potraviny - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo zdravotnictví - Školy, vzdělávání - Evropská unie - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Reklama  
Autor
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
58/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
3. srpna 1999 
Datum účinnosti
1. ledna 2000 
Klíčová slova
Školy - Mláděž (mladiství) - Sázky, loterie a jiné podobné hry - Zastupitelské úřady - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo spravedlnosti - Politické strany a politická hnutí - Soudy - Potraviny - Sociální zabezpečení (včetně důchodového po- jištění a státní sociální podpory) - Kultura - Cestovní, stěhovací a jiné výdaje - Jazyk, jazykové právo - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Prezident republiky - Knihovny - Pracovněprávní (služební) vztahy - Náhrada škody - Občanské právo - Trestní právo - procesní - Okresní a obvodní úřady - Alkoholismus a jiné toxikomanie - Jedy, látky škodlivé zdraví a omamné látky - Přestupky - Církve - náboženské společnosti - Kontrola - Vazba - Pokuty a jiné sankce - Státní zastupitelství - Životní minimum - Cizinci - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy - Zdravotnictví - Výkon trestu odnětí svobody - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (službě) - Vězeňská služba České republiky - Sdružení občanů - Advokacie - advokáti - Odbory - Obce, obecní úřady - Požární ochrana  
Autor
Parlament 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
90/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
26. listopadu 1999 
Datum účinnosti
1. prosince 1999 
Klíčová slova
Školy - Životní prostředí - ochrana přírody - Zdravotnictví - Řidiči - Potraviny - Tělovýchova a sport - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (službě) - Fondy - nadace - Pohřebnictví - Cestovní, stěhovací a jiné výdaje - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo obrany - Prezident republiky - Armáda - obrana státu - Závodní stravování, stravování vojáků - Občanské právo - Živelní pohromy  
Autor
Ministerstvo obrany 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
3/2008 Sb. 
Datum vyhlášení
23. ledna 2008 
Datum účinnosti
15. února 2008 
Klíčová slova
Zdravotnictví - Potraviny  
Autor
Ministerstvo zdravotnictví 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
13/2001 Sb. 
Datum vyhlášení
1. února 2001 
Datum účinnosti
1. února 2001 
Klíčová slova
Zdravotnictví - Potraviny - Rozpočtové a příspěvkové organizace - Místní samospráva - Sociálně ekonomické informace, účetnictví  
Autor
Ministerstvo zdravotnictví 
Druh | status
Vyhláška  |  platný - účinný
Částka
105/2012 Sb. 
Datum vyhlášení
13. září 2012 
Datum účinnosti
1. října 2012 
Klíčová slova
Zdravotnictví - Potraviny - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo zdravotnictví  
Autor
Ministerstvo zdravotnictví 
Druh | status
Sdělení  |  platný - účinný
Částka
15/2012 Sb. 
Datum vyhlášení
7. února 2012 
Datum účinnosti
7. února 2012 
Klíčová slova
Zdravotnictví - Potraviny - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo zdravotnictví - Ceny, oceňování  
Autor
Ministerstvo zdravotnictví 
Druh | status
Sdělení  |  platný - účinný
Částka
15/2012 Sb. 
Datum vyhlášení
7. února 2012 
Datum účinnosti
7. února 2012 
Klíčová slova
Zdravotnictví - Potraviny - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo zdravotnictví - Ceny, oceňování  
Autor
Ministerstvo zdravotnictví 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
71/2008 Sb. 
Datum vyhlášení
30. června 2008 
Datum účinnosti
1. července 2008 
Klíčová slova
Zdravotnictví - Potraviny - Stravování, stravné  
Autor
Ministerstvo zdravotnictví 
Druh | status
Sdělení  |  platný - účinný
Částka
45/2010 Sb. 
Datum vyhlášení
29. dubna 2010 
Datum účinnosti
29. dubna 2010 
Klíčová slova
Zdravotnictví - Potraviny - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo zdravotnictví - Ceny, oceňování  
Autor
Ministerstvo zdravotnictví 
Druh | status
Sdělení  |  platný - účinný
Částka
35/2010 Sb. 
Datum vyhlášení
8. dubna 2010 
Datum účinnosti
8. dubna 2010 
Klíčová slova
Zdravotnictví - Potraviny - Ministerstva a ostatní ústřední orgány – Ministerstvo zdravotnictví - Ceny, oceňování  
Autor
Ministerstvo zdravotnictví 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
45/2004 Sb. 
Datum vyhlášení
1. dubna 2004 
Datum účinnosti
1. dubna 2004 
Klíčová slova
Stravování - Služby - Zdravotnictví - Potraviny  
Autor
Ministerstvo zdravotnictví 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
88/2004 Sb. 
Datum vyhlášení
30. dubna 2004 
Datum účinnosti
1. května 2004 
Klíčová slova
Kontrola - Minerální vody - Zdravotnictví - Potraviny - Voda, vodní hospoářství  
Autor
Ministerstvo zdravotnictví 
Druh | status
Úplné znění zákona  |  platný - účinný
Částka
70/2008 Sb. 
Datum vyhlášení
30. června 2008 
Datum účinnosti
15. května 2008 
Klíčová slova
Inspekce - Tabák - Kontrola - Zemědělství - Zdravotnictví - Potraviny  
Autor
Předseda vlády 
Druh | status
Sdělení  |  platný - účinný
Částka
32/2009 Sb. 
Datum vyhlášení
22. dubna 2009 
Datum účinnosti
22. dubna 2009 
Klíčová slova
Zdravotnictví - Potraviny - Ceny, oceňování  
Autor
Ministerstvo zdravotnictví 
Druh | status
Sdělení  |  platný - účinný
Částka
32/2009 Sb. 
Datum vyhlášení
22. dubna 2009 
Datum účinnosti
22. dubna 2009 
Klíčová slova
Zdravotnictví - Potraviny - Ceny, oceňování  
Autor
Ministerstvo zdravotnictví