Vyhledávání 109 dokumentů

Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
16/1997 Sb. 
Datum vyhlášení
28. března 1997 
Datum účinnosti
1. dubna 1997 
Klíčová slova
Správní řízení - Parlament - Pojištění - Zemědělství - Penále - Živnostenské podnikání - Civilní služba - Soudy - Zpravodajské služby - Diplomatické osoby - Družstevní organizace - Ceny - Prezident republiky - Autorské právo - Pracovněprávní (služební) vztahy - Náhrada škody - Rozpočet (státní) - Okresní a obvodní úřady - Vědečtí a umělečtí pracovníci - Kontrola - Akciové a jiné obchodní společnosti - Komory - Vazba - Nemocenské zabezpečení - Pokuty a jiné sankce - Cizinci - Zdravotnictví - Mládež (mladiství) - Výkon trestu odnětí svobody - Místní samospráva - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Fondy - nadace - Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění a státní sociální podpory) - Obchodní rejstřík - Armáda - obrana státu - Vláda - Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
76/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
12. října 1999 
Datum účinnosti
1. prosince 1999 
Klíčová slova
Školy - Životní prostředí - ochrana přírody - Civilní ochrana - Politické strany a politická hnutí - Soudy - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Nejvyšší kontrolní úřad - Tělovýchova a sport - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Inspekce - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Prezident republiky - Pracovněprávní (služební) vztahy - Motorová vozidla - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zdravotnictví - Náhrada škody - Občanské právo - Okresní a obvodní úřady - Státní území - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo vnitra - Vědečtí a umělečtí pracovníci - Církve - náboženské společnosti - Zdravotnictví - Řidiči - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo dopravy a spojů - Místní samospráva - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo obrany - Ochrana veřejného pořádku - Zbraně a střelivo - Armáda - obrana státu - Vláda - Obce, obecní úřady - Požární ochrana - Způsobilost pro některá povolání (činnosti) - Živelní pohromy  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
76/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
12. října 1999 
Datum účinnosti
1. prosince 1999 
Klíčová slova
Parlament - Životní prostředí - ochrana přírody - Zemědělství - Civilní ochrana - Soudy - Diplomatické osoby - Sociální zabezpečení (včetně důchodového po- jištění a státní sociální podpory) - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Nejvyšší kontrolní úřad - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Pošta - Cestovní, stěhovací a jiné výdaje - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Úřady práce - Pracovněprávní (služební) vztahy - Policie - Okresní a obvodní úřady - Rozpočtové a příspěvkové organizace - Státní území - Byty - Církve - náboženské společnosti - Kontrola - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Pokuty a jiné sankce - Cizinci - Zdravotnictví - Komunikace (pozemní) - Místní samospráva - Senát - Vězeňská služba České republiky - Sdružení občanů - Armáda - obrana státu - Informace - Odpady - Správní řízení - Školy - Mláděž (mladiství) - Vodní hospodářství - Zastupitelské úřady - Zpravodajské služby - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Česká národní banka - Kultura - Prezident republiky - Náhrada škody - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo vnitra - Státní zastupitelství - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy - Katastr nemovitostí, katastrální orgány - Fondy - nadace - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo obrany - Ochrana veřejného pořádku - Lesy - lesní hospodářství - Vláda - Financování - Obce, obecní úřady - Požární ochrana  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
106/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
23. prosince 1999 
Datum účinnosti
1. ledna 2000 
Klíčová slova
Správní řízení - Školy - Mláděž (mladiství) - Evidence obyvatelstva - Finanční a daňové orgány - Zastupitelské úřady - Soudy - Zpravodajské služby - Poplatky - Jazyk, jazykové právo - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Policie - Rozpočet (státní) - Cestovní doklady - Okresní a obvodní úřady - Sociálně ekonomické informace, účetnictví - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo vnitra - Přestupky - Státní občanství - Kontrola - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Vazba - Pokuty a jiné sankce - Životní minimum - Cizinci - Zdravotnictví - Výkon trestu odnětí svobody - Azyl - Znalci a tlumočníci - Obce, obecní úřady  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
106/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
23. prosince 1999 
Datum účinnosti
1. ledna 2000 
Klíčová slova
Občanské právo - procesní - Správní řízení - Školy - Mláděž (mladiství) - Pojištění - Evidence obyvatelstva - Finanční a daňové orgány - Zastupitelské úřady - Soudy - Diplomatické osoby - Poplatky - Pěstounská péče - Sociální zabezpečení (včetně důchodového po- jištění a státní sociální podpory) - Živnostenské podnikání, živnostenské úřady - Jazyk, jazykové právo - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Prezident republiky - Úřady práce - Motorová vozidla - Trestní právo - Rejstřík trestů - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zahraničních věcí - Policie - Rozpočet (státní) - Cestovní doklady - Okresní a obvodní úřady - Státní území - Alkoholismus a jiné toxikomanie - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo vnitra - Přestupky - Státní občanství - Kontrola - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Pokuty a jiné sankce - Životní minimum - Cizinci - Zdravotnictví - Daně - Výkon trestu odnětí svobody - Amnestie - Pohřebnictví - Azyl - Ochrana veřejného pořádku - Armáda - obrana státu - Vláda - Informace - Měna a peněžní oběh - Živelní pohromy  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
65/1995 Sb. 
Datum vyhlášení
30. října 1995 
Datum účinnosti
1. ledna 1996 
Klíčová slova
Občanské právo - procesní - Parlament - Stížnosti občanů - Politické strany a politická hnutí - Soudy - Sociálně ekonomické informace - Sociální zabezpečení (včetně důchodové pojištění a státní sociální podpory) - Prezident republiky - Státní symboly - Policie - Rozpočet (státní) - Okresní a obvodní úřady - Státní občanství - Kontrola - Volby - Vazba - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy - Zdravotnictví - Výkon trestu odnětí svobody - Kauce - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Armáda - obrana státu - Vláda - Peněžní organizace - Obce, obecní úřady - Pracovněprávní vztahy - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
49/1994 Sb. 
Datum vyhlášení
27. července 1994 
Datum účinnosti
30. července 1994 
Klíčová slova
Občanské právo - procesní - Školy - Parlament - Archivnictví - Živnostenské podnikání - Politické strany a politická hnutí - Soudy - Zpravodajské služby - Diplomatické osoby - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Cestovní, stěhovací a jiné výdaje - Dovolená na zotavenou - Prezident republiky - Trestní právo - hmotné - Sociální zabezpečení - Motorová vozidla - Náhrada škody - Přestupky - Kontrola - Státní zastupitelství - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy - Zdravotnictví - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - Závodní stravování - Zbraně a střelivo - Armáda - obrana státu - Odbory - Vláda - Peněžní organizace - Pracovněprávní vztahy - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
110/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
30. prosince 1999 
Datum účinnosti
1. ledna 2000 
Klíčová slova
Školy - Mláděž (mladiství) - Výbušniny a hořlaviny - Soudy - Sociální zabezpečení (včetně důchodového po- jištění a státní sociální podpory) - Kultura - Knihovny - Policie - Okresní a obvodní úřady - Alkoholismus a jiné toxikomanie - Jedy, látky škodlivé zdraví a omamné látky - Přestupky - Církve - náboženské společnosti - Vazba - Pokuty a jiné sankce - Cizinci - Zdravotnictví - Výkon trestu odnětí svobody - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (službě) - Vězeňská služba České republiky - Sdružení občanů - Zbraně a střelivo - Armáda - obrana státu - Požární ochrana - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Ministerstvo spravedlnosti 
Druh | status
Vyhláška  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
36/1994 Sb. 
Datum vyhlášení
3. června 1994 
Datum účinnosti
3. června 1994 
Klíčová slova
Přestupky - Církve - náboženské společnosti - Kontrola - Vazba - Státní zastupitelství - Cizinci - Finanční a daňové orgány - Zdravotnictví - Mládež (mladiství) - Soudy - Místní samospráva - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Kultura - Vězeňská služba České republiky - Pohřebnictví - Sdružení občanů - Advokacie - advokáti - Mezinárodní organizace - Sociální zabezpečení - Armáda - obrana státu - Pokuty - Policie - Trestní právo - procesní - Alkoholismus a jiné toxikomanie  
Autor
Ministerstvo spravedlnosti 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
76/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
12. října 1999 
Datum účinnosti
1. prosince 1999 
Klíčová slova
Občanské právo - procesní - Celnictví - Školy - Pojištění - Konkurzy - Politické strany a politická hnutí - Pracovní doba (doba služby) - Soudy - Zpravodajské služby - Sociální zabezpečení (včetně důchodového po- jištění a státní sociální podpory) - Tělovýchova a sport - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Kultura - Cestovní, stěhovací a jiné výdaje - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Prezident republiky - Pracovněprávní (služební) vztahy - Motorová vozidla - Trestní právo - Rejstřík trestů - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo zdravotnictví - Náhrada škody - Policie - Alkoholismus a jiné toxikomanie - Přestupky - Byty - Státní občanství - Církve - náboženské společnosti - Kontrola - Vazba - Nemocenské zabezpečení - Pokuty a jiné sankce - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy - Zdravotnictví - Devizové hospodářství - Výkon trestu odnětí svobody - Amnestie - Místní samospráva - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (službě) - Pohřebnictví - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo obrany - Sdružení občanů - Znalci a tlumočníci - Armáda - obrana státu - Odbory - Vláda - Vypořádání některých nároků a závazků státu - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
111/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
30. prosince 1999 
Datum účinnosti
28. února 2000 
Klíčová slova
Parlament - Pojištění - Politické strany a politická hnutí - Soudy - Poplatky - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Prezident republiky - Pracovněprávní (služební) vztahy - Veřejný ochránce práv - Náhrada škody - Policie - Okresní a obvodní úřady - Televize - Volby - Vazba - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy - Zdravotnictví - Výkon trestu odnětí svobody - Senát - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Vězeňská služba České republiky - Naturálie - Armáda - obrana státu - Vláda - Peněžní organizace - Obce, obecní úřady - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
111/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
30. prosince 1999 
Datum účinnosti
1. dubna 2000 
Klíčová slova
Správní řízení - Školy - Mláděž (mladiství) - Pojištění - Zastupitelské úřady - Soudy - Pěstounská péče - Sociální zabezpečení (včetně důchodového po- jištění a státní sociální podpory) - Tělovýchova a sport - Tajemství (státní, hospodářské, obchodní aj.) - Kultura - Cestovní, stěhovací a jiné výdaje - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Úřady práce - Rodinné právo - Trestní právo - Rejstřík trestů - Náhrada škody - Policie - Rozpočet (státní) - Okresní a obvodní úřady - Sociálně ekonomické informace, účetnictví - Alkoholismus a jiné toxikomanie - Přestupky - Státní občanství - Církve - náboženské společnosti - Kontrola - Vazba - Pokuty a jiné sankce - Státní zastupitelství - Cizinci - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy - Zdravotnictví - Výkon trestu odnětí svobody - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo obrany - Sdružení občanů - Azyl - Armáda - obrana státu - Obce, obecní úřady - Způsobilost pro některá povolání (činnosti)  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
58/1999 Sb. 
Datum vyhlášení
3. srpna 1999 
Datum účinnosti
1. ledna 2000 
Klíčová slova
Školy - Mláděž (mladiství) - Sázky, loterie a jiné podobné hry - Zastupitelské úřady - Ministerstva a ostatní ústřední orgány - Ministerstvo spravedlnosti - Politické strany a politická hnutí - Soudy - Potraviny - Sociální zabezpečení (včetně důchodového po- jištění a státní sociální podpory) - Kultura - Cestovní, stěhovací a jiné výdaje - Jazyk, jazykové právo - Mezinárodní smlouvy, dohody a úmluvy - Prezident republiky - Knihovny - Pracovněprávní (služební) vztahy - Náhrada škody - Občanské právo - Trestní právo - procesní - Okresní a obvodní úřady - Alkoholismus a jiné toxikomanie - Jedy, látky škodlivé zdraví a omamné látky - Přestupky - Církve - náboženské společnosti - Kontrola - Vazba - Pokuty a jiné sankce - Státní zastupitelství - Životní minimum - Cizinci - Mzdy (platy, prémie) a náhrada mzdy - Zdravotnictví - Výkon trestu odnětí svobody - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (službě) - Vězeňská služba České republiky - Sdružení občanů - Advokacie - advokáti - Odbory - Obce, obecní úřady - Požární ochrana  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
74/1993 Sb. 
Datum vyhlášení
10. prosince 1993 
Datum účinnosti
1. ledna 1994 
Klíčová slova
Vězeňská služba České republiky - Přestupky - Kontrola - Vazba - Cizinci - Stížnosti občanů - Zdravotnictví - Mládež (mladiství) - Soudy - Pokuty  
Autor
Česká národní rada 
Druh | status
Nález  |  nový - platný
Částka
84/2017 Sb. 
Datum vyhlášení
31. července 2017 
Datum účinnosti
31. prosince 2018 
Klíčová slova
Zdravotnictví - Soudy - Náhrada škody, náhrada škody v souvislosti s výkonem práce (služby), odškodnění - Pojištění, pojišťovnictví  
Autor
Ústavní soud 
Druh | status
Nález  |  nový - platný - účinný
Částka
67/2017 Sb. 
Datum vyhlášení
29. června 2017 
Datum účinnosti
29. června 2017 
Klíčová slova
Zdravotnictví - Soudy - Náhrada škody, náhrada škody v souvislosti s výkonem práce (služby), odškodnění - Pojištění, pojišťovnictví  
Autor
Ústavní soud 
Druh | status
Nález  |  nový - platný - účinný
Částka
40/2015 Sb. 
Datum vyhlášení
20. dubna 2015 
Datum účinnosti
20. dubna 2015 
Klíčová slova
Nálezy a sdělení Ústavního soudu, Ústavní soud - Zdravotnictví - Přestupky a jiné správní delikty - Soudy  
Autor
Ústavní soud 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
41/2008 Sb. 
Datum vyhlášení
16. dubna 2008 
Datum účinnosti
1. ledna 2009 
Klíčová slova
Občanské právo - procesní - Občanské průkazy - Zabezpečovací detence - Cizinci - Zdravotnictví - Zaměstnanost - Mládež (mladiství) - Soudy - Pojištění, pojišťovnictví - Azyl - Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění a státní sociální podpory) - Trestní právo - hmotné - Veřejný ochránce práv - Přestupky a jiné správní delikty - Církve, náboženské společnosti - Životní a existenční minimum - Transplantace - Trestní právo - procesní - Státní zastupitelství, státní zástupci - Vězeňská služba a justiční stráž České republiky  
Autor
Parlament 
Druh | status
Zákon  |  aktualizovaný - platný - účinný
Částka
38/2006 Sb. 
Datum vyhlášení
3. dubna 2006 
Datum účinnosti
1. července 2006 
Klíčová slova
Občanské právo - hmotné - Občanské právo - procesní - Občanské průkazy - Evidence obyvatelstva - Nemocenské zabezpečení - Finanční a daňové orgány - Zdravotnictví - Daně - Zaměstnanost - Soudy - Poplatky - Pojištění, pojišťovnictví - Živnostenské podnikání, živnostenské úřady - Registrované partnerství - Sociální zabezpečení (včetně důchodového pojištění a státní sociální podpory) - Trestní právo - hmotné - Pracovněprávní (služební) vztahy - Matriky - Přestupky a jiné správní delikty - Rodinné právo - Životní a existenční minimum - Trestní právo - procesní  
Autor
Parlament