Archiv předpisů 2020

Částka 1 Rozeslána dne 3. ledna 2020 Cena Kč 53,-
1. Zákon, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
2. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně