Archiv předpisů 2020

Částka 3 Rozeslána dne 10. ledna 2020 Cena Kč 91,-
5. Vyhláška o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin
6. Vyhláška o ošetřování nebo označování dřevěného obalového materiálu, dřeva nebo jiných předmětů
7. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 227/2008 Sb., kterou se stanoví výše paušální částky nákladů dodatečné kontroly, nákladů vynaložených na ověření souladu se specifikacemi a nákladů vzniklých příslušným orgánům v souvislosti se vstupem nebo dovozem potravin a surovin ze třetích zemí (vyhláška o paušálních nákladech)
8. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
9. Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí