Archiv předpisů 2021

Částka 8 Rozeslána dne 15. ledna 2021 Cena Kč 84,-
13. Zákon, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
14. Zákon o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky
15. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí