Archiv předpisů 2022

Pohled podle druhu a autora předpisu v roce 2022:

Nález Ústavního soudu
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí
Sdělení Ministerstva vnitra
Sdělení Státní volební komise
Vyhláška České národní banky
Vyhláška Ministerstva financí
Vyhláška Ministerstva vnitra
Nález Ústavního soudu

4. Nález Ústavního soudu ze dne 7. prosince 2021 sp. zn. Pl. ÚS 20/21 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, eventuálně některých jeho ustanovení
5. Nález Ústavního soudu ze dne 30. listopadu 2021 sp. zn. Pl. ÚS 18/21 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, § 12 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 8 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 45 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí

3. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
9. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně

Sdělení Ministerstva vnitra

čá1. Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 528/2021 Sb.

Sdělení Státní volební komise

7. Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků dodatečných voleb do zastupitelstva obce konaných dne 8. ledna 2022

Vyhláška České národní banky

1. Vyhláška o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku
2. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 7/2018 Sb., o některých podmínkách výkonu činnosti platební instituce, správce informací o platebním účtu, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu

Vyhláška Ministerstva financí

8. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 150/2008 Sb., o kontrole výroby a oběhu lihu a o provedení dalších ustanovení zákona o lihu s tím souvisejících

Vyhláška Ministerstva vnitra

6. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2020 Sb., o seznamu položek popisu informačního systému veřejné správy