Cenový věstník 2019


Cenový věstník

MINISTERSTVO FINANCÍ

Předpisy vydané v roce 2019

Č. Název

Strana
1/1. Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 1/T/2019, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele, cigaret, změny pevných cen a změny textu – 13. dodatek
2
1/2. Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) stav k 31. 12. 2019
6
1/3. Obecně závazná vyhláška č. 17/2018 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů
12
1/4. Obecně závazná vyhláška č. 9/2018, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků na území statutárního města Olomouce pro rok 2019
19
1/5. Přehled o provedených cenových kontrolách Krajský úřad Libereckého kraje
21
1/6. Přehled o provedených cenových kontrolách Krajský úřad kraje Vysočina
24
1/7. Přehled o provedených cenových kontrolách Krajský úřad Olomouckého kraje
26
1/8. Přehled o provedených cenových kontrolách Krajský úřad Zlínského kraje
28
1/9. Přehled o provedených cenových kontrolách Krajský úřad Jihomoravského kraje
34
1/10. Přehled o provedených cenových kontrolách Úřadu MČ Brno-Bystrc

38
2/1. Výměr MF č. 02/2019, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2019

2
3/1. Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 2/T/2019, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret – 14. dodatek
2
3/2. Obecně závazná vyhláška č. 11/2018, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy č. 19
5
3/3. Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 11/2018, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy č. 19
7
3/4. Přehled o provedených cenových kontrolách Krajský živnostenský úřad Středočeského kraje
8
3/5. Přehled o provedených cenových kontrolách Magistrát hl. m. Prahy – odbor daní , poplatků a cen
14
3/6. Přehled o provedených cenových kontrolách Jihočeský kraj České Budějovice
22
3/7. Přehled o provedených cenových kontrolách Magistrát města Prostějov
23
3/8. Přehled o provedených cenových kontrolách Krajský úřad Ústeckého kraje
24
3/9. Přehled o provedených cenových kontrolách Krajský úřad Pardubického kraje
35
3/10. Přehled o provedených cenových kontrolách Magistrát města Děčín

36
4/1. Výměr MF č. 03/2019, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2019

2
5/1. Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 3/T/2019, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu – 15. dodatek
2
5/2. Přehled o provedených cenových kontrolách Specializovaný finanční úřad Praha
6
5/3. Přehled o provedených cenových kontrolách Specializovaný finanční úřad České Budějovice
8
5/4. Přehled o provedených cenových kontrolách Specializovaný finanční úřad Plzeň
10
5/5. Přehled o provedených cenových kontrolách Specializovaný finanční úřad Ústí nad Labem
14
5/6. Přehled o provedených cenových kontrolách Specializovaný finanční úřad Hradec Králové
17
5/7. Přehled o provedených cenových kontrolách Specializovaný finanční úřad Brno
21
5/8. Přehled o provedených cenových kontrolách Specializovaný finanční úřad Ostrava
23
5/9. Přehled o provedených cenových kontrolách Magistrát hl. m. Prahy

27
6/1. Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 4/T/2019, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu – 16. dodatek
2
6/2. Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) stav k 31. 3. 2019

6
7/1. Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 5/T/2019, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen – 17. dodatek

2
8/1. Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 6/T/2019, kterým se stanoví změny pevných cen a změny textu pro konečného spotřebitele cigaret – 18. dodatek

2
9/1. Výměr MF č. 04/2019, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2019

2
10/1. Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č.7/T/2019, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 19. dodatek
2
10/2. Přehled cenových map stavebních pozemků obcí (CMSP) stav k 30. 6. 2019
6
10/3. Přehled o provedených cenových kontrolách Krajský úřad Olomouckého kraje
13
10/4. Přehled o provedených cenových kontrolách - Specializovaný finanční úřad Praha
16
10/5. Přehled o provedených cenových kontrolách - Specializovaný finanční úřad České Budějovice
18
10/6. Přehled o provedených cenových kontrolách - Specializovaný finanční úřad Plzeň
20
10/7. Přehled o provedených cenových kontrolách - Specializovaný finanční úřad Ústí nad Labem
22
10/8. Přehled o provedených cenových kontrolách - Specializovaný finanční úřad Hradec Králové
24
10/9. Přehled o provedených cenových kontrolách - Specializovaný finanční úřad Brno
27
10/10. Přehled o provedených cenových kontrolách - Specializovaný finanční úřad Ostrava

29
11/1. Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 8/T/2019, kterým se stanoví změny pevných cen pro konečného spotřebitele cigaret – 20. dodatek
2
11/2. Obecně závazná vyhláška č. 5/2019, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Zlína č. 12
5
11/3. Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutí o uložení pokuty za 1. pololetí 2019 – Magistrát hlavního města Prahy, odbor daní, poplatků a cen

6
12/1. Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 9/T/2019, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 21. dodatek

2
13/1. Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 10/T/2019, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 22. dodatek
2
13/2. Přehled cenových map stavebních pozemků obcí ke dni 30. 9. 2019
10
13/3. Přehled o provedených kontrolách dodržování cenových předpisů za rok 2019 – Úřad MČ Brno-Bystrc

17
14/1. Výměr MF č. 05/2019, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2019

2
15/1. Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č.11/T/2019, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 23. dodatek

2
16/1. Výměr MF č. 01/2020 ze dne 17. prosince 2019, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

2