Cenový věstník 2020


Cenový věstník

MINISTERSTVO FINANCÍ

Předpisy vydané v roce 2020

Č. Název

Strana
1/1. Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č.1/T/2020, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu – 25. dodatek
2
1/2. Obecně závazná vyhláška č. 21/2019 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů
9
1/3. Obecně závazná vyhláška č. 19/2019, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků na území statutárního města Olomouce pro rok 2020
16
1/4. Přehled cenových map stavebních pozemků obcí k 31. 12. 2019
18
1/5. Přehled o provedených cenových kontrolách - Ministerstvo financí
25
1/6. Přehled o provedených cenových kontrolách – Zlínský kraj
27
1/7. Přehled o provedených cenových kontrolách – Olomoucký kraj
33
1/8. Přehled o provedených cenových kontrolách – Kraj Vysočina
36
1/9. Přehled o provedených cenových kontrolách – Liberecký kraj
41
1/10. Přehled o provedených cenových kontrolách – Městský úřad Jeseník

46
2/1. Výměr MF č. 02/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020

2
3/1. Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 01/2020, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, stanovují povinnosti a pravidla při předkládání, posuzování a zpracování cenových návrhů na stanovení úředně stanovených cen
2
3/2. Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 2/T/2020, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret
4
3/3. Přehled o provedených cenových kontrolách – Magistrát hl. m. Prahy
16
3/4. Přehled o provedených cenových kontrolách – Ústecký kraj
25
3/5. Přehled o provedených cenových kontrolách – Specializovaný finanční úřad Praha
46
3/6. Přehled o provedených cenových kontrolách – Specializovaný finanční úřad České Budějovice
48
3/7. Přehled o provedených cenových kontrolách – Specializovaný finanční úřad Plzeň
54
3/8. Přehled o provedených cenových kontrolách – Specializovaný finanční úřad Ústí nad Labem
57
3/9. Přehled o provedených cenových kontrolách – Specializovaný finanční úřad Hradec Králové
59
3/10. Přehled o provedených cenových kontrolách – Specializovaný finanční úřad Brno
64
3/11. Přehled o provedených cenových kontrolách – Specializovaný finanční úřad Ostrava
66
3/12. Přehled o provedených cenových kontrolách – město Prostějov
69
3/13. Sdělení redakce

71
4/1. Výměr MF č. 03/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020

2
5/1. Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 3/T/2020, kterým se stanoví pevné ceny pro konečné spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 1. dodatek
2
5/2. Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Mostu č. 9

7
6/1. Výměr MF č. 04/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020

2
7/1. Přehled cenových map stavebních pozemků obcí k 31. 3. 2020
2
7/2. Oznámení o vydání nařízení vlády č. 202/2020 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů

9
8/1. Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 4/T/2020, kterým se stanoví změny pevných cen pro konečného spotřebitele cigaret – 2. dodatek

2
9/1. Přehled o provedených cenových kontrolách, které nabyly právní moci do 15. 6. 2020 – Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře
2
9/2. Přehled o provedených cenových kontrolách za 1. pololetí roku 2020 – Olomoucký kraj
4
9/3. Oznámení o vydání nařízení vlády č. 265/2020 Sb., kterým se zrušuje nařízení vlády č. 202/2020 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů

7
10/1. Přehled cenových map stavebních pozemků obcí k 30. 6. 2020

2
11/1. Výměr MF č. 05/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020

2
12/1. Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 5/T/2020, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu – 3. dodatek
2
12/2.
12/2a. 12/2b. 12/2c. 12/2d.
Přehled o provedených cenových kontrolách a rozhodnutích, které nabyly právní moci za 1. pololetí 2020
Specializovaný finanční úřad, Oddělení cenové kontroly I
Specializovaný finanční úřad, Oddělení cenové kontroly II
Specializovaný finanční úřad, Oddělení cenové kontroly III
Specializovaný finanční úřad, Oddělení cenové kontroly IV


5
8
12
15
13/1. Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 6/T/2020, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 4. dodatek
2
13/2. Přehled o provedených cenových kontrolách – Magistrát hl. m. Prahy
11
13/3. Přehled o provedených cenových kontrolách - Ministerstvo financí

19
14/1. Výměr MF č. 06/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020

2
15/1. Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 7/T/2020, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen - 5. dodatek

2
16/1. Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 8/T/2020, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny textu - 6. dodatek
2
16/2. Přehled cenových map stavebních pozemků obcí k 30. 9. 2020

5
17/1. Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 9/T/2020, kterým se stanoví změny pevných cen pro konečného spotřebitele cigaret - 7. dodatek
2
17/2. Obecně závazná vyhláška obce Doubravčice č. 7/2019, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce Doubravčice

5
18/1. Výměr MF č. 01/2021 ze dne 7. prosince 2020, kterým vydává seznam zboží s regulovanými cenami

2
19/1. Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 10/T/2020, kterým se stanoví změny pevných cen pro konečného spotřebitele cigaret - 8. dodatek
2
19/2. Obecně závazná vyhláška č. 13/2020, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy

6