Cenový věstník 2020


Cenový věstník

MINISTERSTVO FINANCÍ

Předpisy vydané v roce 2020

Č. Název

Strana
1/1. Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č.1/T/2020, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu – 25. dodatek
2
1/2. Obecně závazná vyhláška č. 21/2019 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů
9
1/3. Obecně závazná vyhláška č. 19/2019, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků na území statutárního města Olomouce pro rok 2020
16
1/4. Přehled cenových map stavebních pozemků obcí k 31. 12. 2019
18
1/5. Přehled o provedených cenových kontrolách - Ministerstvo financí
25
1/6. Přehled o provedených cenových kontrolách – Zlínský kraj
27
1/7. Přehled o provedených cenových kontrolách – Olomoucký kraj
33
1/8. Přehled o provedených cenových kontrolách – Kraj Vysočina
36
1/9. Přehled o provedených cenových kontrolách – Liberecký kraj
41
1/10. Přehled o provedených cenových kontrolách – Městský úřad Jeseník

46
2/1. Výměr MF č. 02/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020

2
3/1. Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 01/2020, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, stanovují povinnosti a pravidla při předkládání, posuzování a zpracování cenových návrhů na stanovení úředně stanovených cen
2
3/2. Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 2/T/2020, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret
4
3/3. Přehled o provedených cenových kontrolách – Magistrát hl. m. Prahy
16
3/4. Přehled o provedených cenových kontrolách – Ústecký kraj
25
3/5. Přehled o provedených cenových kontrolách – Specializovaný finanční úřad Praha
46
3/6. Přehled o provedených cenových kontrolách – Specializovaný finanční úřad České Budějovice
48
3/7. Přehled o provedených cenových kontrolách – Specializovaný finanční úřad Plzeň
54
3/8. Přehled o provedených cenových kontrolách – Specializovaný finanční úřad Ústí nad Labem
57
3/9. Přehled o provedených cenových kontrolách – Specializovaný finanční úřad Hradec Králové
59
3/10. Přehled o provedených cenových kontrolách – Specializovaný finanční úřad Brno
64
3/11. Přehled o provedených cenových kontrolách – Specializovaný finanční úřad Ostrava
66
3/12. Přehled o provedených cenových kontrolách – město Prostějov
69
3/13. Sdělení redakce

71
4/1. Výměr MF č. 03/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020

2
5/1. Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 3/T/2020, kterým se stanoví pevné ceny pro konečné spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 1. dodatek
2
5/2. Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Mostu č. 9

7
6/1. Výměr MF č. 04/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020

2
7/1. Přehled cenových map stavebních pozemků obcí k 31. 3. 2020
2
7/2. Oznámení o vydání nařízení vlády č. 202/2020 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů

9
8/1. Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 4/T/2020, kterým se stanoví změny pevných cen pro konečného spotřebitele cigaret – 2. dodatek

2