Sbírka § Cenový věstník 2022 - předpisy

Cenový věstník 2022


Cenový věstník

MINISTERSTVO FINANCÍ

Předpisy vydané v roce 2022

Č. Název

Strana
1/1. Obecně závazná vyhláška č. 12/2021, kterou se vydává Cenová mapa stavebních pozemků na území statutárního města Olomouce pro rok 2022

2
2/1. Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 1/T/2022, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret - 1. dodatek

2
3/1. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 18/2021 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů

2
4/1. Výměr MF č. 02/2022, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022

2
5/1. Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 2/T/2022, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret – 2. dodatek

2
6/1. Přehled o provedených cenových kontrolách v roce 2021

2
7/1. Obecně závazná vyhláška č. 2/2022 – Cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Mostu č. 10

2
8/1. Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 3/T/2022, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret – 3. dodatek

2
9/1. Výměr MF č. 03/2022, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022

2
10/1. Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 4/T/2022, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 4. dodatek

2
11/1. Výměr MF č. 04/2022, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022

2
12/1. Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 5/T/2022, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 5. dodatek

2
13/1. Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 6/T/2022, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 6. dodatek

2
14/1. Výměr MF č. 05/2022, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022

2
15/1. Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 7/T/2022, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret, změny pevných cen a změny textu – 7. dodatek

2
16/1. Výměr MF č. 06/2022, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022

2
17/1. Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 8/T/2022, kterým se stanoví změny pevných cen pro konečného spotřebitele cigaret – 8. dodatek

2
18/1. Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 9/T/2022, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret a změny pevných cen – 9. dodatek

2
19/1. Výměr MF č. 07/2022, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022

2
20/1. Výměr MF č. 03/VODA/2022, kterým se mění výměr MF č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací

2
21/1. Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 10/T/2022, kterým se stanoví změny pevných cen a změny textu pro konečného spotřebitele cigaret – 10. dodatek

2
22/1. Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 11/T/2022, kterým se stanoví změny pevných cen pro konečného spotřebitele cigaret – 11. dodatek

2
23/1. Obecně závazná vyhláška č. 17/2022, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků města Ostravy

2
24/1. Cenové rozhodnutí Celního úřadu pro Středočeský kraj č. 01/2023, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, stanovují povinnosti a pravidla při předkládání, posuzování a zpracování cenových návrhů na stanovení úředně stanovených cen
2
24/2. Cenové rozhodnutí CÚ pro Středočeský kraj č. 12/T/2022, kterým se stanoví pevné ceny pro konečného spotřebitele cigaret

4
25/1. Výměr MF č. 01/2023 ze dne 15. prosince 2022, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

2