Sbírka § Finanční zpravodaj 2022

Finanční zpravodaj 2022

Tyto stránky obsahují předpisy vydávané ve Finančním zpravodaji Ministerstva financí České republiky od roku 1991.

Zařazování plných textů těchto předpisů trvá déle než v případě Sbírky zákonů, protože zdrojové PDF soubory jsou na webových stránkách Ministerstva financí zveřejňovány se zpožděním.

V případě Finančního zpravodaje nejsou zpracovávána tzv. aktualizovaná znění tvořená texty předpisů se zapracovanými novelami. Důvodem je skutečnost, že původní předpis nebývá často dostupný, ačkoli všechny následující novely jsou dostupné.

Pokud jsou ve Finančním zpravodaji přetiskovány předpisy ze Sbírky zákonů, jsou tyto předpisy přebírány z archivu Sbírky zákonů, a to včetně původní typografické úpravy.