Nové předpisy

Částka 153 Rozeslána dne 24. září 2021 Cena Kč 111,-
346. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů