Nové předpisy

Částka 154 Rozeslána dne 30. září 2021 Cena Kč 53,-
347. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
348. Nařízení vlády o zavedení letního času v letech 2022 až 2026
349. Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2022
350. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
351. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
352. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní dohody vyššího stupně