Nové předpisy

Částka 156 Rozeslána dne 30. září 2021 Cena Kč 71,-
355. Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů