Nové předpisy

Částka 160 Rozeslána dne 8. října 2021 Cena Kč 84,-
362. Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony