Nové předpisy

Částka 161 Rozeslána dne 8. října 2021 Cena Kč 98,-
363. Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony