Nové předpisy

Částka 164 Rozeslána dne 12. října 2021 Cena Kč 357,-
371. Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony