Nové předpisy

Částka 165 Rozeslána dne 12. října 2021 Cena Kč 71,-
372. Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 8. a 9. října 2021
373. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí