Nové předpisy

Částka 166 Rozeslána dne 18. října 2021 Cena Kč 165,-
374. Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony