Nové předpisy

Částka 169 Rozeslána dne 18. října 2021 Cena Kč 53,-
383. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 198/2013 Sb., o výši náhrady nákladů péče o skupiny druhů exemplářů v záchranných centrech