Nové předpisy

Částka 170 Rozeslána dne 18. října 2021 Cena Kč 53,-
384. Vyhláška o ochraně psů a koček při chovu za účelem rozmnožování
385. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG