Nové předpisy

Částka 171 Rozeslána dne 18. října 2021 Cena Kč 37,-
386. Rozhodnutí prezidenta republiky o svolání zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky