Nové předpisy

Částka 22 Rozeslána dne 21. září 2021 Cena Kč 58,-
33. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Opčního protokolu k Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením