Nové předpisy

Ročník 2022
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY
MEZINÁRODNÍ SMLOUVY

Částky a předpisy v roce 2022 chronologicky (za poslední 4 týdny):


Částka 24, rozeslaná dne ??? (obsah je bez záruky)

42. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Dohody o zřízení Spojeného ústavu jaderných výzkumů
43. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Dohody mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem lesního hospodářství Běloruské republiky o spolupráci v oblasti lesního hospodářství
44. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 39/2021 Sb. m. s. o přijetí Dohody o ukončení platnosti dvoustranných dohod o investicích mezi členskými státy Evropské unie

Částka 23, rozeslaná dne 15. listopadu 2022

39. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Filipínskou republikou na straně druhé
40. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rámcová dohoda o komplexním partnerství a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Indonéskou republikou na straně druhé
41. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rámcová dohoda o komplexním partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Vietnamskou socialistickou republikou na straně druhé

Částka 22, rozeslaná dne 15. listopadu 2022

36. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Dohody o zřízení a činnosti Mezinárodní banky hospodářské spolupráce
37. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Dohody o zřízení Mezinárodní investiční banky
38. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o kulturní spolupráci mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Albánské republiky