Nové předpisy

Ročník 2020
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY
MEZINÁRODNÍ SMLOUVY

Částky a předpisy v roce 2020 chronologicky (za poslední 4 týdny):


Částka 14, rozeslaná dne ??? (obsah je bez záruky)

23. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn příloh I a II Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů

Částka 13, rozeslaná dne 11. června 2020

22. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašují změny pravidel Prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci