Nové předpisy

Ročník 2021
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

Novely v roce 2021 (za poslední 4 týdny):

Čá. Citace Název předpisu
novelizuje:

11 22/2021 Sb. Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření
595/2020 Sb.; 598/2020 Sb.; 599/2020 Sb.; 10/2021 Sb.; 11/2021 Sb.; 12/2021 Sb.
10 19/2021 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.
246/2001 Sb.
8 13/2021 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
119/2002 Sb.; 156/2000 Sb.; 634/2004 Sb
8 14/2021 Sb. Zákon o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky
240/2000 Sb.; 634/2004 Sb.
6 9/2021 Sb. Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření
595/2020 Sb.; 596/2020 Sb.; 598/2020 Sb.; 599/2020 Sb.,