Nové předpisy

Ročník 2020
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

Novely v roce 2020 (za poslední 4 týdny):

Čá. Citace Název předpisu
novelizuje:

175 430/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti prohlašování některých kulturních památek za národní kulturní památky
262/1995 Sb.; 147/1999 Sb.; 50/2010 Sb.; 289/2019 Sb.
174 429/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření
402/2020 Sb.
172 427/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření
425/2020 Sb.
170 422/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 117/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
117/2020 Sb.
170 423/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství
10/2005 Sb.; 14/2005 Sb.; 33/2005 Sb.; 71/2005 Sb.; 74/2005 Sb.;
169 421/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
408/2020 Sb.
168 417/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
409/2020 Sb.
167 415/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 167/2016 Sb., o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem činnosti právnických osob v insolvenci zabývajících se těžbou černého uhlí
167/2016 Sb.
164 405/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů
177/2009 Sb.; 3/2015 Sb.; 15/2005 Sb.
163 403/2020 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
416/2009 Sb.; 20/1987 Sb.; 44/1988 Sb.; 61/1988 Sb.; 114/1992 Sb.; 334/1992 Sb.; 289/1995 Sb.; 13/1997 Sb.; 111/1998 Sb.; 239/2000 Sb.; 258/2000 Sb.; 406/2000 Sb.; 458/2000 Sb.; 100/2001 Sb.; 185/2001 Sb.; 254/2001 Sb.; 274/2001 Sb.; 500/2004 Sb.; 561/2004 Sb.; 127/2005 Sb.; 183/2006 Sb.; 184/2006 Sb.; 201/2012 Sb.; 194/2017 Sb.; 263/2016 Sb.;
163 404/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 425/2012 Sb., o předkládání informací penzijní společností České národní bance, ve znění vyhlášky č. 476/2017 Sb.
425/2012 Sb.
160 394/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 271/2017 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra, ve znění nařízení vlády č. 251/2020 Sb.
271/2017 Sb.