Ročník 2017
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Citace: 135/2017 Sb. Částka: 48/2017 Sb.
Na straně (od-do): 1338 Rozeslána dne: 2. května 2017
Druh předpisu: Rozhodnutí Autoři předpisu: Prezident republiky
Datum přijetí: 19. dubna 2017 Datum účinnosti od: 2. května 2017
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
1/1993 Sb.; 247/1995 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

135

ROZHODNUTÍ

PREZIDENTA REPUBLIKY

ze dne 19. dubna 2017

o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky


Podle čl. 63 odst. 1 písm. f) ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, a podle § 1 odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 204/2000 Sb.,

vyhlašuji volby

do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

a stanovím dny jejich konání na pátek 20. října 2017 a sobotu 21. října 2017.


Prezident republiky:
Zeman v. r.

Předseda vlády:
Sobotka v. r.