Ročník 2017
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Rozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu České republiky o vyhlášení volby prezidenta republiky
Citace: 275/2017 Sb. Částka: 96/2017 Sb.
Na straně (od-do): 2970 Rozeslána dne: 28. srpna 2017
Druh předpisu: Rozhodnutí Autoři předpisu: Předseda senátu
Datum přijetí: 23. srpna 2017 Datum účinnosti od: 28. srpna 2017
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
1/1993 Sb.; 275/2012 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

275

ROZHODNUTÍ

PŘEDSEDY SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 23. srpna 2017

o vyhlášení volby prezidenta republiky


Podle čl. 56 odst. 8 a s přihlédnutím k čl. 56 odst. 7 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, a § 3 odst. 1 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky),

vyhlašuji volbu

prezidenta republiky a stanovím dny jejího konání na pátek a sobotu 12. a 13. ledna 2018.


Předseda Senátu:
Štěch v. r.