Ročník 2019
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY
MEZINÁRODNÍ SMLOUVY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o kulturní spolupráci na léta 2019 - 2022 mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury a turismu Čínské lidové republiky
Citace: 37/2019 Sb.m.s. Částka: 23/2019 Sb.m.s.
Na straně (od-do): 5394-5406 Rozeslána dne: 19. července 2019
Druh předpisu: Sdělení Autoři předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Datum podpisu: 25. dubna 2019 Datum vstupu v platnost: 25. dubna 2019
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.: ukončení platnosti 31.12.1922
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

37

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcíMinisterstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 25. dubna 2019 byl v Pekingu podepsán Protokol o kulturní spolupráci na léta 2019 - 2022 mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury a turismu Čínské lidové republiky.

Protokol vstoupil v platnost na základě svého článku 18 dnem podpisu a zůstává v platnosti do 31. prosince 2022.

České znění Protokolu a anglické znění, jež je pro jeho výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

(Protokol není v digitální podobě)