Ročník 2019
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY
MEZINÁRODNÍ SMLOUVY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje konsolidované znění Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)
Citace: 38/2019 Sb.m.s. Částka: 24/2019 Sb.m.s.
Na straně (od-do): 5410-7536 Rozeslána dne: 8. srpna 2019
Druh předpisu: Sdělení Autoři předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Datum podpisu: 2017-2018 Datum vstupu v platnost: 1. ledna 2019
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
Předpis mění:
102/2011 Sb.m.s.
Předpis ruší:

Text předpisu:

38

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí


Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že v letech 2017 - 2018 byly v Ženevě na zasedáních Výboru pro otázky bezpečnosti Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)1) přijaty změny a doplňky přiložených Předpisů Dohody ADN.

Změny a doplňky přiložených Předpisů Dohody ADN vstoupily v platnost na základě článku 20 odst. 5 Dohody dne 1. ledna 2019 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění konsolidované Dohody ADN, zahrnující výše uvedené změny a doplňky, a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

(Konsolidované znění není v digitální podobě)


____________________________________________________________
1)
Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN) přijatá v Ženevě dne 26. května 2000 byla vyhlášena pod č. 102/2011 Sb. m. s.
Změny a doplňky předpisů přiložených k Evropské dohodě ADN z r. 2010, které vstoupily v platnost dne 1. ledna 2011, byly vyhlášeny pod č. 64/2012 Sb. m. s.
Konsolidovaný seznam změn předpisů přiložených k Evropské dohodě ADN z let 2010 - 2012, který vstoupil v platnost dne 1. ledna 2013, byl vyhlášen pod č. 59/2013 Sb. m. s.
Konsolidovaný seznam změn předpisů přiložených k Evropské dohodě ADN z let 2012 - 2014, který vstoupil v platnost dne 1. ledna 2015, byl vyhlášen pod č. 31/2015 Sb. m. s.
Konsolidovaný seznam změn předpisů přiložených k Evropské dohodě ADN z let 2014 - 2016, který vstoupil v platnost dne 1. ledna 2017, byl vyhlášen pod č. 42/2017 Sb. m. s.