Ročník 2020
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
Citace: 589/2020 Sb. Částka: 240/2020 Sb.
Na straně (od-do): 6712 Rozeslána dne: 31. prosince 2020
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Datum přijetí: 21. prosince 2020 Datum účinnosti od: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
262/2006 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:
358/2019 Sb.

Text předpisu:

589

VYHLÁŠKA

ze dne 21. prosince 2020

o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel
a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad


Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:


§ 1

Sazba základní náhrady za používání silničních
motorových vozidel

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u

a)
jednostopých vozidel a tříkolek 1,20 Kč,

b)
osobních silničních motorových vozidel 4,40 Kč.


Stravné

§ 2

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši

a)
91 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b)
138 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

c)
217 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.


§ 3

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši

a)
91 Kč až 108 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b)
138 Kč až 167 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

c)
217 Kč až 259 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.


§ 4


Průměrná cena pohonných hmot

Výše průměrné ceny pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí

a)
27,80 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů,

b)
31,50 Kč za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů,

c)
27,20 Kč za 1 litr motorové nafty,

d)
5,00 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.


§ 5

Vyhláška č. 358/2019 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, se zrušuje.


§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.


Ministryně práce a sociálních věcí:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.