Ročník 2021
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2020 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Citace: 143/2021 Sb. Částka: 56/2021 Sb.
Na straně (od-do): 1227 Rozeslána dne: 31. března 2021
Druh předpisu: Sdělení Autoři předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Datum přijetí: 22. března 2021 Datum účinnosti od: 31. března 2021
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
326/1999 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

143

SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 22. března 2021

o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2020 pro účely vydávání modrých karet
podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů<


Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 182a odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 427/2010 Sb. a zákona č. 314/2015 Sb., sděluje, že na základě průměrné hrubé měsíční mzdy v České republice v roce 2020 ve výši 35 611 Kč činí pro období od 1. května 2021 do 30. dubna 2022 průměrná hrubá roční mzda v České republice 427 332 Kč.


Ministryně:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.