Ročník 2021
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření
Citace: 147/2021 Sb. Částka: 57/2021 Sb.
Na straně (od-do): 1235 Rozeslána dne: 26. března 2021
Druh předpisu: Usnesení Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 26. března 2021 Datum účinnosti od: 27. března 2021
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
110/1998 Sb.; 240/2000 Sb.
Předpis mění:
99/2021 Sb.; 100/2021 Sb.; 103/2021 Sb.; 105/2021 Sb.; 106/2021 Sb.; 107/2021 Sb.; 108/2021 Sb.; 110/2021 Sb.; 111/2021 Sb.; 112/2021 Sb.; 131/2021 Sb.; 132/2021 Sb.; 133/2021 Sb.; 134/2021 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

147

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 26. března 2021 č. 315

o změně krizových opatření


V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) a c) a odst. 2 písm. e) a g) krizového zákona.


Vláda s účinností od 27. března 2021 od 00:00 hod.

I.
mění dobu účinnosti:

1.
usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 199, vyhlášeného pod č. 99/2021 Sb.,

2.
usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 200, vyhlášeného pod č. 100/2021 Sb., ve znění usnesení vlády ze dne 18. března 2021 č. 300, vyhlášeného pod č. 135/2021 Sb.,

3.
usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 203, vyhlášeného pod č. 103/2021 Sb.,

4.
usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 205, vyhlášeného pod č. 105/2021 Sb.,

5.
usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 206, vyhlášeného pod č. 106/2021 Sb.,

6.
usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 207, vyhlášeného pod č. 107/2021 Sb.,

7.
usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 208, vyhlášeného pod č. 108/2021 Sb.,

8.
usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 210, vyhlášeného pod č. 110/2021 Sb.,

9.
usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 211, vyhlášeného pod č. 111/2021 Sb.,

10.
usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 212, vyhlášeného pod č. 112/2021 Sb., ve znění usnesení vlády ze dne 15. března 2021 č. 292, vyhlášeného pod č. 130/2021 Sb., a ve znění usnesení vlády ze dne 18. března 2021 č. 300, vyhlášeného pod č. 135/2021 Sb.,

11.
usnesení vlády ze dne 18. března 2021 č. 296, vyhlášeného pod č. 131/2021 Sb.,

12.
usnesení vlády ze dne 18. března 2021 č. 297, vyhlášeného pod č. 132/2021 Sb.,

13.
usnesení vlády ze dne 18. března 2021 č. 298, vyhlášeného pod č. 133/2021 Sb.,

14.
usnesení vlády ze dne 18. března 2021 č. 299, vyhlášeného pod č. 134/2021 Sb.,

tak, že se jejich účinnost prodlužuje do dne 11. dubna 2021 do 23:59 hod.;

II.
mění usnesení vlády ze dne 18. března 2021 č. 299, vyhlášené pod č. 134/2021 Sb., tak, že v bodu III/1 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:

"f)
cest na shromáždění pořádané církví nebo náboženskou společností a účasti na něm ve dnech 1. až 3. dubna 2021 vždy v čase od 21:00 hod. do 23:59 hod.,".

Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena g) a h).


Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.