Ročník 2021
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2020
Citace: 247/2021 Sb. Částka: 105/2021 Sb.
Na straně (od-do): 2543 Rozeslána dne: 30. června 2021
Druh předpisu: Sdělení Autoři předpisu: Energetický regulační úřad
Datum přijetí: 3. června 2021 Datum účinnosti od: 30. června 2021
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
458/2000 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

247

SDĚLENÍ

Energetického regulačního úřadu

ze dne 3. června 2021

o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu
a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2020


Energetický regulační úřad v souladu s § 17d odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, uveřejňuje pro účely stanovení roční výše zvláštního poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu podle údajů ke dni 31. prosince 2020 předaných provozovateli soustav operátorovi trhu v České republice celkový počet odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a celkovou spotřebu plynu v České republice v roce 2020:

1.
Celkový počet odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu ke dni 31. prosince 2020 činil 6 148 075.

2.
Celková spotřeba plynu v České republice v roce 2020 činila 92 223 386,718 MWh.


Předseda Rady Energetického regulačního úřadu:
Ing. Trávníček, Ph.D., v. r.