Ročník 2021
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát
Citace: 253/2021 Sb. Částka: 108/2021 Sb.
Na straně (od-do): 2596 Rozeslána dne: 30. června 2021
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 21. června 2021 Datum účinnosti od: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
592/1992 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:
140/2017 Sb.

Text předpisu:

253

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. června 2021

o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného
na veřejné zdravotní pojištění stát


Vláda nařizuje podle § 3c odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 362/2009 Sb.:


§ 1

Vyměřovací základ

Vyměřovací základ pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené státem u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát, se stanoví ve výši 14 570 Kč na kalendářní měsíc.


§ 2

Zrušovací ustanovení

Nařízení vlády č. 140/2017 Sb., o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát, se zrušuje.


§ 3

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.


Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

Ministr zdravotnictví:
Mgr. et Mgr. Vojtěch, MHA, v. r.