Ročník 2021
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
Citace: 256/2021 Sb. Částka: 109/2021 Sb.
Na straně (od-do): 2621-2622 Rozeslána dne: 2. července 2021
Druh předpisu: Sdělení Autoři předpisu: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Datum přijetí: Datum účinnosti od: 2. července 2021
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
341/2005 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

256

SDĚLENÍ

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

ze dne 15. června 2021

o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje podle § 30b odst. 7 zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů, aktualizovaný seznam výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí, uvedený v příloze k tomuto sdělení.

V seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí je uváděno pořadové číslo, název, identifikační číslo a sídlo veřejné výzkumné instituce nebo jiné výzkumné organizace, datum nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla daná výzkumná organizace schválena pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí, a doba platnosti tohoto schválení.


Ministr:
v z. PhDr. Doleček, Ph.D., v. r.
náměstek pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu


(Příloha není v digitální podobě)