Ročník 2021
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Nařízení vlády o použití Armády České republiky v období do 31. srpna 2021 k likvidaci následků pohromy způsobené tornádem a vichřicí
Citace: 260/2021 Sb. Částka: 112/2021 Sb.
Na straně (od-do): 2658 Rozeslána dne: 1. července 2021
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 1. července 2021 Datum účinnosti od: 2. července 2021
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.: viz § 4
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
219/1999 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:
260/2021 Sb.

Text předpisu:

260

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 1. července 2021

o použití Armády České republiky v období do 31. srpna 2021 k likvidaci následků pohromy způsobené tornádem a vichřicí


Vláda nařizuje podle § 16 odst. 4 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění zákona č. 546/2005 Sb.:


§ 1

K likvidaci následků pohromy způsobené tornádem a vichřicí na území Jihomoravského kraje a Ústeckého kraje se použije nejvýše 1 000 vojáků v činné službě.


§ 2

Vojáci v činné službě plní úkoly podle § 1 na základě vyžádání hejtmana Jihomoravského kraje nebo Ústeckého kraje.


§ 3

Ministr obrany určí vojáky v činné službě, včetně vojenské techniky, k plnění úkolů podle § 1.


§ 4

(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

(2) Toto nařízení pozbývá platnosti uplynutím dne 31. srpna 2021.


Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

Ministr obrany:
Mgr. Metnar v. r.