Ročník 2021
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů
Citace: 263/2021 Sb. Částka: 115/2021 Sb.
Na straně (od-do): 2762 Rozeslána dne: 9. července 2021
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo financí
Datum přijetí: 8. července 2021 Datum účinnosti od: 10. července 2021
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
218/2000 Sb.
Předpis mění:
114/2002 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

263

VYHLÁŠKA

ze dne 8. července 2021,

kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb,
ve znění pozdějších předpisů


Ministerstvo financí stanoví podle § 48 odst. 8 a § 60 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 174/2007 Sb., zákona č. 306/2008 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., podle § 33 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a podle § 23 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku:


Čl. I

Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění vyhlášky č. 510/2002 Sb., vyhlášky č. 100/2006 Sb., vyhlášky č. 355/2007 Sb., vyhlášky č. 365/2010 Sb., vyhlášky č. 434/2013 Sb., vyhlášky č. 353/2015 Sb., vyhlášky č. 357/2019 Sb. a vyhlášky č. 612/2020 Sb., se mění takto:

1. V § 11 odst. 2 se za slova "nouzový stav" vkládají slova "nebo stav nebezpečí".

2. V § 14 odst. 4 se slova "též jiným" zrušují a za slova "nouzový stav" se vkládají slova "nebo stav nebezpečí".


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.


Ministryně financí:
JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.