Ročník 2021
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů
Citace: 264/2021 Sb. Částka: 115/2021 Sb.
Na straně (od-do): 2763 Rozeslána dne: 9. července 2021
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Datum přijetí: 8. července 2021 Datum účinnosti od: 9. července 2021
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
120/2001 Sb.
Předpis mění:
418/2001 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

264

VYHLÁŠKA

ze dne 8. července 2021,

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb.,
o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů


Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 34 odst. 3 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 396/2012 Sb.:


Čl. I

V příloze č. 1 k vyhlášce č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění vyhlášky č. 491/2012 Sb., se v části IV za slova "Termínovaný vklad" vkládají slova ", X _ Chráněný účet".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministryně spravedlnosti:
Mgr. Benešová v. r.