Ročník 2021
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2021, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2021
Citace: 267/2021 Sb. Částka: 116/2021 Sb.
Na straně (od-do): 2772 Rozeslána dne: 14. července 2021
Druh předpisu: Sdělení Autoři předpisu: Ministerstvo financí
Datum přijetí: 2. července 2021 Datum účinnosti od: 14. července 2021
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
526/1990 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

267

SDĚLENÍ

Ministerstva financí

ze dne 2. července 2021

o vydání výměru MF č. 02/2021,
kterým se mění seznam zboží
s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2021


Ministerstvo financí podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že dne 25. června 2021 vydalo výměr MF č. 02/2021, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2021.

Výměr byl publikován v Cenovém věstníku částka 10/2021 dne 28. června 2021 a nabývá účinnosti 1. července 2021.


Ministryně financí:
JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.