Ročník 2021
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací
Citace: 278/2021 Sb. Částka: 122/2021 Sb.
Na straně (od-do): 3084 Rozeslána dne: 23. července 2021
Druh předpisu: Sdělení Autoři předpisu: Ministerstvo financí
Datum přijetí: 14. července 2021 Datum účinnosti od: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
526/1990 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

278

SDĚLENÍ

Ministerstva financí

ze dne 14. července 2021

o vydání výměru MF č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací


Ministerstvo financí podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že dne 12. července 2021 vydalo výměr MF č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací.

Výměr byl publikován v Cenovém věstníku částka 11/2021 dne 12. července 2021 a nabývá účinnosti 1. ledna 2022.


Ministryně financí:
JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.