Ročník 2021
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Nařízení vlády, kterým se stanoví, které střené zbraně a střelivo je možné z jiného členského státu přepravit na území České republiky bez předchozího souhlasu příslušných orgánů České republiky
Citace: 280/2021 Sb. Částka: 123/2021 Sb.
Na straně (od-do): 3090 Rozeslána dne: 27. července 2021
Druh předpisu: Nařízení vlády Autoři předpisu: Vláda ČR
Datum přijetí: 12. července 2021 Datum účinnosti od: 1. srpna 2021
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
119/2002 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:
151/2004 Sb.

Text předpisu:

280

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 12. července 2021,

kterým se stanoví, které střelné zbraně a střelivo je možné z jiného členského státu přepravit
na území České republiky bez předchozího souhlasu příslušných orgánů České republiky


Vláda nařizuje podle § 51 odst. 6 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 170/2013 Sb.:


§ 1

Na území České republiky je možné z jiného členského státu bez předchozího souhlasu vydávaného příslušnými orgány České republiky podle zákona o zbraních přepravit

a)
paintballové zbraně,

b)
plynové zbraně ráže nejvýše 6,35 mm,

c)
střelivo do zbraní uvedených v písmenech a) a b),

d)
střelné zbraně neuvedené v kategoriích zbraní podle zákona o zbraních, a to

1.
mechanické zbraně a

2.
předměty, které mají vzhled palné zbraně, ale jsou vyrobeny tak, aby nemohly být přeměněny k vystřelování hromadné nebo jednotné střely nebo jiného projektilu působením okamžitého uvolnění chemické energie, a

e)
polotovary hlavních částí zbraní; polotovarem hlavní části zbraně se rozumí rozpracovaný nebo částečně dokončený výrobek zejména ve formě odlitku, výkovku, výlisku, obrobku nebo 3D výtisku, který ke své úpravě na hlavní část zbraně vyžaduje podstatné opracování za použití jiných než běžně dostupných nástrojů.


§ 2

Zrušovací ustanovení

Nařízení vlády č. 151/2004 Sb., kterým se stanoví, které střelné zbraně a střelivo je možné z jiného členského státu přepravit na území České republiky bez předchozího souhlasu příslušných orgánů České republiky, se zrušuje.


§ 3

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.


Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

1. místopředseda vlády a ministr vnitra:
Hamáček v. r.