Ročník 2021
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů
Citace: 335/2021 Sb. Částka: 146/2021 Sb.
Na straně (od-do): 3954-3982 Rozeslána dne: 13. září 2021
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo financí
Datum přijetí: 7. září 2021 Datum účinnosti od: 14. září 2021
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
280/2009 Sb.
Předpis mění:
525/2020 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

335

VYHLÁŠKA

ze dne 7. září 2021,

kterou se mění vyhláška č. 525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů


Ministerstvo financí stanoví podle § 72 odst. 4 a 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 283/2020 Sb.:


Čl. I

Přílohy č. 1 a 2 vyhlášky č. 525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů, znějí:

"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 525/2020 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 525/2020 Sb.


(Přílohy nejsou v digitální podobě)


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Pro daňová tvrzení za zdaňovací období nebo jeho část, které započaly přede dnem 1. ledna 2021, se použije vyhláška č. 525/2020 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. Pro daňová tvrzení za zdaňovací období nebo jeho část, které započaly ode dne 1. ledna 2021 a skončily přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se použije vyhláška č. 525/2020 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky; pro tato daňová tvrzení lze použít také vyhlášku č. 525/2020 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.


Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.


Ministryně financí:
JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.