Ročník 2021
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů
Citace: 341/2021 Sb. Částka: 149/2021 Sb.
Na straně (od-do): 4004-4043 Rozeslána dne: 21. září 2021
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo financí
Datum přijetí: 13. září 2021 Datum účinnosti od: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
563/1991 Sb.
Předpis mění:
383/2009 Sb.
Předpis ruší:

Text předpisu:

341

VYHLÁŠKA

ze dne 13. září 2021,

kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě
vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu
a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů
(technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů


Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 304/2008 Sb., zákona č. 221/2015 Sb. a zákona č. 462/2016 Sb., k provedení § 4 odst. 8 a § 24 odst. 5:


Čl. I

Přílohy č. 2a a 2b k vyhlášce č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění vyhlášky č. 434/2010 Sb., vyhlášky č. 437/2011 Sb., vyhlášky č. 461/2012 Sb., vyhlášky č. 472/2013 Sb., vyhlášky č. 300/2014 Sb., vyhlášky č. 370/2015 Sb., vyhlášky č. 447/2016 Sb., vyhlášky č. 274/2017 Sb. a vyhlášky č. 398/2017 Sb., znějí:

"Příloha č. 2a k vyhlášce č. 383/2009 Sb.

Příloha č. 2b k vyhlášce č. 383/2009 Sb.


(Přílohy nejsou v digitální podobě)


Čl. II

Přechodné ustanovení

V účetním období započatém před 1. lednem 2022 se pro sestavení pomocného analytického přehledu použije vyhláška č. 383/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.


Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.


Ministryně financí:
JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.