Ročník 2021
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 18. září 2021
Citace: 343/2021 Sb. Částka: 150/2021 Sb.
Na straně (od-do): 4051 Rozeslána dne: 21. září 2021
Druh předpisu: Sdělení Autoři předpisu: Státní volební komise
Datum přijetí: 20. září 2021 Datum účinnosti od: 21. září 2021
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
491/2001 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

343

SDĚLENÍ

Státní volební komise

ze dne 20. září 2021

o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí
konaných dne 18. září 2021


Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 7 odst. 2 písm. c) a § 51 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, celkové výsledky nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 18. září 2021.


Na základě sdělení Ministerstva vnitra č. 164/2021 Sb., č. 194/2021 Sb., č. 229/2021 Sb. a č. 231/2021 Sb. se dne 18. září 2021 konaly v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nové volby do zastupitelstev obcí.

Český statistický úřad ze zápisů o průběhu a výsledku hlasování, předaných okrskovými volebními komisemi, zjistil následující výsledky voleb:

a) celkový počet obcí, ve kterých bylo zvoleno zastupitelstvo: 13
b) celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamů: 2 241
c) celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 1 364
d) celkový počet zvolených členů zastupitelstev obcí: 81
v tom podle volebních stran:
7 Česká strana sociálně demokratická 1
90 Sdružení nezávislých kandidátů - místní sdružení celkem 70
166 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 2
470 Sdružení STAN, NK 5
766 JIHOČEŠI 2012 3
e) seznam obcí, ve kterých volby neproběhly (§ 23 odst. 8), a obcí, v nichž bude vyhlášeno opakované hlasování (§ 43 odst. 2):
seznam obcí, kde se volby nekonaly (§ 23 odst. 8):

Středočeský kraj
Petrovice I, okres Kutná Hora,
seznam obcí, kde okrsková volební komise neodevzdala zápis ve stanovené lhůtě (§ 43 odst. 2):

nevyskytlo se.


Předseda Státní volební komise:
Hamáček v. r.