Ročník 2021
SBÍRKA PŘEDPISŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

PROFIL PŘEDPISU:

Titul předpisu:
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
Citace: 351/2021 Sb. Částka: 154/2021 Sb.
Na straně (od-do): 4212 Rozeslána dne: 30. září 2021
Druh předpisu: Sdělení Autoři předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Datum přijetí: 15. září 2021 Datum účinnosti od: 30. září 2021
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:
Hesla rejstříku:
(budou doplněna až po uzavření ročníku podle věcného rejstříku redakce Sbírky zákonů)
Vydáno na základě:
2/1991 Sb.
Předpis mění:
Předpis ruší:

Text předpisu:

351

SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 15. září 2021

o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně


Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 7 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2021, která byla uzavřena dne 2. února 2021 mezi vyššími odborovými orgány - Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice a Česko-moravské odborové sdružení a organizací zaměstnavatelů - Asociace českého papírenského průmyslu, je s účinností od prvního dne měsíce následujícího po vyhlášení tohoto sdělení závazná i pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódem klasifikace ekonomických činností CZ-NACE 17.11 a 17.12.

S obsahem kolektivní smlouvy vyššího stupně se lze seznámit na krajských pobočkách Úřadu práce České republiky a na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (https://www.mpsv.cz/).


Ministryně:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.